Skog

Sveaskog avverkar inte skyddsvärd skog i Ore

Sveaskog planerar för ett flertal avverkningar i Ore skogsrike i Dalarna. Skogen som ska avverkas innehåller inte höga naturvärden, vilket Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen påstår skriver Anders Almäng, resultatområdeschef södra Norrland Sveaskog i en replik.

REPLIK: Sveaskog är Sveriges största skogsägare med närmare 14 procent av landets produktiva skogsmark. Vi vill vara ett föredöme när det gäller att skapa en balans mellan produktion och miljö. Vi använder 20 procent av vår produktiva skogsmark, totalt cirka 600 000 hektar, till naturvård.

I Rättviks kommun, där Oreblocket ligger, planerar vi för ett flertal avverkningar. Skogen vi ska avverka innehåller inte höga naturvärden. Det var just misstanken om höga naturvärden i dessa trakter som föranledde Naturskyddsföreningen att i november ifjol kontakta den oberoende FSC-certifieraren Det Norske Veritas (DNV) och begära en utredning.

DNV vände sig i sin tur till Skogsstyrelsen och de två parterna gjorde fältbesök och inventeringar i området. Slutsatsen blev, som DNV formulerar i sin rapport, att det inte finns ”…någon avvikelse att notera mot naturvärdesbedömningen eller planeringen på de tre trakterna.” Man konstaterar också att ”Skogsstyrelsen bedömer inte att de tre trakterna håller nyckelbiotopsklass.”

DNV är en oberoende revisor och Skogsstyrelsen en myndighet. Som skogsägare genomför vi dessutom egna omfattande inventeringar av naturvärdena i de skogar vi planerar att avverka. Varken vi, DNV eller Skogsstyrelsen har kunnat se varför dessa tre aktuella skogsområden inte kan avverkas.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.