Debatt
Klimat
9 mars 2017 kl 14:58

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

”Styrmedlen för biogas måste ses över”

Mattias Goldman replikerar på vår artikel och vi är beredd att hålla med i mångt och mycket. Vi som jobbar lokalt/regionalt med biogas ser en akut risk att Sverige riskerar att slå ut mycket av det som rör avfallshierkin, omställning av fordonssektorn, samt kretsloppsekonomi, med ett modern ord idag cirkulär ekonomi.

Det här är en opinionstext

Replik. Över 2 miljarder har investerats med hjälp av statliga stöd från 1998, Lokala investeringsprogram (LIP) till dagens Klimatkliv. Dessa miljarder har minskat koldioxidutsläppen, buller och partiklar och skapat lokala/regionala arbetstillfällen.

LÄS OCKSÅ REPLIKEN: Gynna biogas på riktigt genom konkret politik

Med stöd av avfallshierarkin och det beslutade etappmålet har i dagsläget fler än 200 av Sveriges kommuner infört separat utsortering av matavfall som sedan behandlas (rötas) i en biogasanläggning. Den producerade biogasen har störst miljönytta när den används som drivmedel, till exempel i kollektivtrafiken. I stort sett all biogödsel (växtnäringen) som produceras återförs till jordbruket som ett kvalitetscertifierat organiskt gödselmedel. 

Styrmedelsfrågan är mycket angelägen. Det är viktigt att vi får styrmedel som är långsiktiga och som främjar såväl produktion som användning av biogas. Importerad biogas kan idag åtnjuta både skattebefrielse i Sverige och produktionsstöd genom feed- in-premium i exempelvis Danmark eller Nederländerna. Den svenska biogasen får i de här fallen svårt att konkurrera med importerad biogas från vissa länder. 

Statliga bidrag i kombination med skattebefrielse är de styrmedel som Sverige valt för att öka andelen biodrivmedel i transportsektorn. Detta vägval skiljer sig mot andra europeiska länder som i huvudsak använder någon form av produktionsstöd för att öka volymerna biodrivmedel. Vi kan inte acceptera från lokal/regionala nivå att denna förändring slår ut biogaspoduktion i Sverige. Produktionsstöd för biogas är viktigare än skattebefrielse för att få en konkurrensneutral marknad. Vi kommer göra allt vi kan för att påverka regeringen och skapa opinion.

LÄS OCKSÅ: Biogasen behövs om vi ska nå fossilfrihet

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.