Debatt
Kulturpolitik
17 februari 2017 kl 11:54

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

”Styrkan i kulturen är mångfald och innovation”

SD tar kulturpolitiken på största allvar – och det bör oroa många andra, som tror på en fri kultur, skriver fem kulturpolitiker (L) i kommun och riksdag i en slutreplik.

Det här är en opinionstext

Sverigedemokraterna säger sig vilja undvika politisering av kulturen. Samtidigt vill de inte att provokativ konst ska kunna få kulturstöd. För oss liberaler är det konstens kvalitet som är avgörande – inte vad någon politiker anser är provokativt.

Den sverigedemokratiska uppställningen i repliken om kulturpolitiken är tung. Det visar att SD tar kulturpolitiken på största allvar. Och det är det som bör oroa många andra, som tror på en fri kultur, och inte anser att kulturen ska likriktas i nationalistisk riktning. SD-företrädarna använder som vanligt vackra ord om sammanhållning, men det kulturella kitt som en sverigedemokratisk politik innebär är ägnat att hålla tillbaka det och dem som sticker ut.

SD är tydliga med att de vill främja ”förenande budskap” framför ”provokativa”. Liberaler ser kulturens styrka i dess mångfald och innovationskraft – vi ser värdet det som utmanar rådande uppfattningar, såväl våra som andras, såväl konstnärliga som politiska. Vi ser också hur vårt kulturarv är frukten av en ständig utveckling med impulser utifrån. Något nostalgiskt folkhems-50-tal eller idylliskt bondesamhälle har aldrig funnits, framför allt inte för alla dem som stod utanför – för att de saknade resurser, eller var annorlunda än normen.

På ytan kan det synas finnas enighet mellan oss när det gäller sådant som tryckfrihet eller avpolitisering av museer. Man måste dock alltid se inte bara till frågan, utan till ärendet: Vart vill man gå? Och dit SD vill gå, vill vi inte följa med. Vi går i motsatt riktning.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.