Debatt
Hamnar
23 januari 2019 kl 10:57

Denna artikel publicerades för 2 år sedan

”Strejken en attack mot den svenska modellen”

Hamnarbetarförbundets strejk är en attack mot den svenska arbetsmarknadsmodellen och visar på behovet av att snabbt få ny lagstiftning på plats, skriver Transportföretagen och Sveriges Hamnar.

Det här är en opinionstext

Sveriges Hamnar har de senaste veckorna mötts av en hagelstorm av konfliktvarsel från Hamnarbetarförbundet. Hittills har hela 25 konfliktvarsel lagts och Hamnarbetarförbundet hotar med fler. 

Under hösten erbjöds Hamnarbetarförbundet ett andrahandsavtal jämte det redan befintliga Hamn- och stuveriavtalet som Sveriges Hamnar tecknat med Transport. Ett sådant avtal skulle ge Hamnarbetarförbundet kollektivavtalsbärande facklig status vilket bland annat berättigat dem till facklig tid och möjlighet att påverka i arbetsmiljöfrågor. Men de tackade nej och avbröt förhandlingen.

Hamnarbetarförbundets strejker hotar att slå hårt mot berörda hamnar vilket i sin tur drabbar de företag som skeppar sina varor. I förlängningen drabbas hela Sverige och alla som är beroende av svensk ekonomi. En konsekvensanalys av Hamnarbetarförbundets tidigare konfliktåtgärder i Göteborg visade att kostnaderna för dessa uppgick till 4,5 miljarder kronor, enbart under 2017.

Hamnarbetarförbundet har tyvärr deklarerat att de avser att fortsätta varsla om nya strejker samt att dessa kommer att trappas upp i omfång och volym. Det riskerar att bli en dyr konflikt för samhället och därför är det viktigt den inte får fortsätta.

Sveriges Hamnar har beslutat att lockouta de strejkande Hamnarbetarförbundets medlemmar. Självklart riktas lockouten enbart mot dem som är medlemmar i Hamnarbetarförbundet.

Sveriges Hamnars lockouter är nödvändiga försvarsåtgärder. Vi kommer inte låta Hamnarbetarförbundet hota svensk ekonomi eller Sveriges Hamnars relation med LO-förbundet och det avtal som redan är ingått med dem. Det är nämligen vad som hotar om man bryter mot den svenska modellen genom att teckna parallella kollektivavtal.

Transport har organiserat hamnarbetare allt sedan hamnarbetare började organisera sig och Transport organiserar flest hamnarbetare i Sverige. Kollektivavtalet mellan Transport och Sveriges Hamnar, Hamn- och stuveriavtalet, är ett av de äldsta på svensk arbetsmarknad.

Hamnarbetarförbundet har i 45 år utmanat den ordningen med konflikthot, vilket är en attack på hela den svenska arbetsmarknadsmodellen. Den modellen bygger på ett kollektivavtal för varje bransch och lika villkor för alla anställda. Konkurrerande fackföreningar, som inte undertecknat det befintliga kollektivavtalet, kan uppnå fulla fackliga rättigheter genom att ingå andrahandsavtal som ger tillgång till samtliga rättigheter och förmåner som följer av kollektivavtalet. Arbetsgivare som är bundna av det för deras bransch gällande kollektivavtalet måste få skydd mot strejker från andra fackförbund än det kollektivavtalsbärande förbundet.

Hamnarbetarförbundet har konstant vägrat att teckna ett sådant avtal. De har också sagt nej till de lösningar som erbjöds dem av medlarna från det statliga medlingsinstitutet under 2017. Hamnarbetarförbundets agerande visar på behovet att snabbt få ny lagstiftning på plats. Arbetsgivare som är bundna av det för deras bransch gällande kollektivavtalet måste få skydd mot strejker från andra fackförbund än det kollektivavtalsbärande förbundet. Ett sådant lagförslag är ute på remiss och det är nu viktigt att den nya regeringen färdigställer förslaget och ger det till riksdagen.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen har tjänat Sverige väl och vi har inte råd att förlora den modellen och ersätta den med osäkra förutsättningar.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 23 januari 2019 kl 10:57
Uppdaterad: 23 januari 2019 kl 11:16

Skribenter

Mattias Dahl
vd Transportföretagen
Joakim Ärlund
vd Sveriges Hamnar