Debatt
Infrastrukturinvesteringar
4 november 2014 kl 05:55

Denna artikel publicerades för 6 år sedan

Stoppet av Förbifarten hotar företagandet

Förbifart Stockholm är avgörande för om småföretagen ska kunna växa och anställa. Därför är det allvarligt att vägbygget stoppas, skriver 21 representanter för Företagarna i Stockholmsregionen.

Det här är en opinionstext

Beskedet att Förbifart Stockholm skjuts upp är ett hårt slag mot alla småföretag i länet. Vi och våra medarbetare skapar fyra av fem nya jobb och står för en tredjedel av länets samlade kommunala skatter. Ska småföretagen kunna fortsätta växa och anställa, så måste infrastrukturen fungera, och då är Förbifarten en avgörande del.

Stockholmsregionen är Sveriges hetaste region. Vi lockar till oss företagare och talangfulla medarbetare från hela övriga Sverige. Att så många vill bo, leva och jobba i vår region är fantastiskt glädjande, men det innebär också att vi måste arbeta hårt för att ett snabbt växande Stockholm ska fungera.

En av de viktigaste åtgärderna är att binda ihop de norra och södra delarna av Stockholms län. Företag och boende är beroende av att varutransporter och pendlingsmöjligheter inte begränsas till och från innerstan, utan att man också kan åka till andra sidan av staden utan att dras in i det trafikkaos som råder idag. Kaoset påverkar företagen och deras medarbetare redan idag. Medarbetare får det svårt att förena lämning på förskola med att vara i tid till morgonmöten. Företag tvingas vänta på leveranser när lastbilarna står stilla i köer. Förseningarna i kollektivtrafiken blir permanenta. För varje dag som går utan att vi åtgärdar problemen, så fortsätter de att öka.

Förbifart Stockholm är naturligtvis inte den enda lösningen på alla problem. Men den är ett viktigt bidrag till en fungerande trafiksituation i hela regionen. I och med att den också är ett bärande element i den regionala utvecklingsplanen för Stockholm, så påverkar den inte bara Stockholms kommun och de närmaste grannarna, utan hela regionen, då många andra kommuner baserar sina översiktsplaner och prioriterar infrastrukturen på att den verkligen kommer till stånd. Det är alltså inget isolerat beslut att skjuta på Förbifarten, utan ett beslut som ruckar på förutsättningarna för den fysiska planeringen i alla kommuner i hela Mälardalen.

I och med överenskommelsen i den nya regeringen så kommer byggstarten att skjutas upp i drygt ett halvår. Det beslutet är fattat och går inte att göra mycket åt. Men nästa steg är så mycket allvarligare. Om diskussionerna mellan stad och län leder till ytterligare omprövningar eller beslut om förändringar, så väntar åratal av nya utredningar, planprocesser och överklaganden. I förlängningen handlar det inte om några månaders fördröjning, utan om flera års ovisshet om hur trafiksituationen ska lösas.

Vi uppmanar därför våra beslutsfattare att utnyttja tiden väl. Vi behöver ett tydligt besked om att planerna för Förbifarten ligger fast och att projektet återupptas den 1 maj 2015. Då kan ni också ägna mer tid åt att diskutera hur vi på bästa sätt utnyttjar de nya förutsättningarna för att stärka kollektivtrafiken och minska restiderna. Vi har väntat på Förbifarten sedan 1968 och har inte råd att vänta längre. Ytterst handlar det om Stockholmregionens konkurrenskraft och attraktivitet.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.