Debatt
Ensamkommande
20 oktober 2016 kl 10:49

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar

Det svenska samhället har satsat stort på de ensamkommande barnens integrering. Det är, av respekt för givna löften och de insatser som svenska skattebetalare gjort, fel att nu sända iväg dem vind för våg. Vi som undertecknar detta upprop vädjar till svenska regeringen att ompröva flyktingpolitiken.

Det här är en opinionstext

Ge alla barn rätt att gå ut skolan! Ge alla barn rätt till uppehållstillstånd för hela skoltiden!

Från en dag till en annan kan tillvaron för en ensamkommande ungdom raseras. Hur tänker/reagerar en sjuttonåring som får veta att hen om ett år kommer att skickas till Afghanistan, oberoende av var hen kommer ifrån och vad hen gör under tiden fram till dess? Hur påverkar ett eller flera års vardag utan hopp en ung människa?

Sverige är en av de största biståndsgivarna till Afghanistan. På skolområdet har bidragen betytt oerhört mycket. Trots detta är bristerna stora. Endast hälften av barnen i Afghanistan går i skola. Nu väljer samma Sverige att avbryta skolgången för ungdomar med afghansk bakgrund, enbart för att de befinner sig i Sverige. De skickas till Afghanistan, oavsett i vilket land de bott i innan de kom hit.

Afghanistan är ett land där 91 procent av barnen blivit utsatta för våld och där 38 procent lever i hushåll där någon blivit mördad under det senaste året, enligt Rädda Barnen. Barnäktenskap och rekrytering av barnsoldater är vanligt. Mänskliga rättigheter för barn står lågt i status, och barn utsätts för våld både hemma och i skolan.

Hazarerna, som många av våra ensamkommande barn tillhör, har varit och är utsatta för förföljelser i Afghanistan såväl som i Pakistan och Iran, dit många flytt. I Iran utsätts tonårspojkarna för starkt tryck att gå in i den syriska armén. I Afghanistan erbjuds de enrollering i IS.

Den grupp ensamkommande barn som kom hit fram till slutet av november 2015 kom i god tro under de gamla reglerna. Det svenska samhället har satsat stort på deras integrering. Det är, av respekt för givna löften och de insatser som svenska skattebetalare gjort, fel att nu sända iväg dem vind för våg.

Det enda rimliga alternativet är att låta ungdomarna avsluta sina utbildningar och samla praktik. Därefter kan vi erbjuda dem stöd att som utbildade söka arbete i Afghanistan eller i Sverige, där behoven är stora inom bland annat vård, omsorg och hantverksyrken. Inte tvinga dem, mitt i studier och framtidsambitioner, till ett land med terror och kaos.

Vi protesterar mot den politik som, på tvärs med svenska humanistiska värderingar, leder till utvisningar utan analys av hur det stämmer med barnkonventionen och våra etiska värderingar, vilka konsekvenserna blir för den enskilde och vad det innebär för samhället.  

Hot om tvångsutvisningar kan innebära att vi får många tusen ungdomar med afghansk bakgrund på våra gator. Risken för självmord ska inte underskattas.

Vi ser de afghanska ungdomarna som en utmärkt väg att förstärka det svenska biståndet till Afghanistan. Vi ser dem som ett potentiellt viktigt bidrag till den svenska ekonomiska och sociala utvecklingen. Sist men inte minst, vi ser dem som självklara mottagare av en human rättighetsbaserad politik, den politik som så länge gjort Sverige internationellt respekterad.

Vi som undertecknar detta upprop vädjar till svenska regeringen att ompröva flyktingpolitiken. De signaler som regeringen sänt ut handlar om ett hårt samhälle där vi tänker på oss själva och vänder ryggen åt andra. Det är inte vårt samhälle, inte det samhälle vi vill ha.  

FOTNOT: På lördag ordnas demonstrationer mot utvisningarna på flera platser i landet. Mer om bakgrunden till uppropet finns här. https://stoppautvisningarna.blogspot.se/p/bakgrund.html

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.