Debatt
Ekonomi
29 januari 2014 kl 13:22

Denna artikel publicerades för 7 år sedan

Stoppa tobaksindustrins marknadsföring mot barn

Mer än 16 000 barn börjar röka i Sverige varje år. Därför måste vi skydda barnen mot tobaksindustrins allt aggressivare marknadsföring på nätet. Illegal handel med cigaretter måste också bekämpas - men inte med färre folkhälsopolitiska insatser, replikerar Henrik Ripa.

Det här är en opinionstext

Henrik Ripa
kommunstyrelsens ordförande (M) i Lerums kommun, f d riksdagsledamot

REPLIK. Bengt Hedlund på branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food påstår i sin replik i Dagens Samhälle 24 januari, som var ett svar på min artikel E-cigaretter en ungdomsfälla, att ett exponeringsförbud skulle flytta tobaksförsäljningen från den lagliga marknaden till den svarta marknaden. Det är mycket angeläget att bekämpa illegal handel, men det är en kriminell verksamhet som ska bekämpas av tull och polis – inte med färre folkhälsopolitiska insatser.

Det viktiga är att skydda barnen mot tobak, vilket behövs eftersom tobaksindustrin blir allt aggressivare i sin marknadsföring. 31 procent av tjejerna och 24 procent av killarna i andra årskursen på gymnasiet röker, det visar undersökningen Skolelevers drogvanor som görs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN). Därför är jag för neutrala cigarettpaket, exponeringsförbud på säljställen och insatser mot illegal handel. Det är alla tre metoder som man genom forskning och erfarenhet vet är effektiva.

Ett exponeringsförbud gör människor mer negativt inställda till tobak och minskar den sociala acceptansen, framför allt bland ungdomar. Island var först med att införa ett exponeringsförbud 2001. Enligt en undersökning har rökningen bland isländska 16-åringar minskat sedan dess till senaste studien 2011. Dessutom visar flera studier att rökarna själva anser att ett exponeringsförbud skulle underlätta för dem att sluta.

I Sverige börjar 45 barn och ungdomar att röka varje dag, samtidigt dör 18 svenskar dagligen till följd av rökning. Därför måste vi göra det svårare för industrin att marknadsföra sina dödliga produkter och våga säga att vi skall ha ett Rökfritt Sverige 2025.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 29 januari 2014 kl 13:22
Uppdaterad: 30 januari 2014 kl 08:56

Skribent

Henrik Ripa
kommunstyrelsens ordförande (M) i Lerums kommun, f d riksdagsledamot