Debatt
Narkotika
7 december 2016 kl 11:21

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

Stockholm, upp till bevis om narkotikapolitiken

Vi uppskattar att Åsa Lindhagen ger klara besked om att Stockholm kommer att driva frågan internationellt och vara en stark röst mot legaliseringsrörelsen, även om vi gör bedömningen att lamslå ECAD inte är i linje med den intentionen.

Det här är en opinionstext

Replik. Åsa Lindhagen klargör i sitt inlägg att valet att träda ur ECAD inte är en politisk kursändring, och att Stockholm fortsatt vill prioritera ett internationellt arbete för prevention och mot legalisering, en inställning vi välkomnar. Frågan som kvarstår är; hur ser planen ut för att Stockholm ska ”finnas med på arenor för att göra vår röst hörd”? 

Lindhagen skriver även att ”legaliseringens företrädare måste bemötas med sakliga argument och brett motstånd”, även här är vi överens. Frågan är om Stockholm gör det bäst genom lamslå en av de få organisationerna som internationellt står upp för en restriktiv narkotikapolitik och bemöter företrädare för legalisering? 

En annan organisation, Global Commission on Drug Policy, släppte nyligen en rapport med rekommendationer för den globala narkotikapolitiken. Deras förslag går ut på att avkriminalisera som ett led mot full legalisering av alla droger utan att prevention nämns någonstans i rapporten.

De har heller inte någon analys om hur en sådan politik slår mot barn och ungdomar, eller de fattiga delarna av befolkningen i världen. Det nätverk som ECAD ingår i tar fram rapporter för att visa på en annan väg, där prevention är huvudpelaren i politiken. Det nätverket blir svagare när ECAD försvagas och därmed stärks sidan som propagerar för legalisering. 

Vi uppskattar att Lindhagen ger klara besked om att Stockholm kommer att driva frågan internationellt och vara en stark röst mot legaliseringsrörelsen, även om vi gör bedömningen att lamslå ECAD inte är i linje med den intentionen. Vi kan dock överbevisas och välkomnar Stockholms framtida engagemang och initiativ i den internationella narkotikapolitiken.

Den allians av över 300 civilsamhällesorganisationer har tagit fram ett gemensamt dokument  inför de fortsatta internationella diskussionerna som kommer kulminera 2019 med ett nytt högnivåmöte. Huvudargumentet i dokumentet är att vi behöver gå från ord till handling. En av de prioriterade utmaningar som vi har identifierat är att mobilisera en miljon lokalsamhällen kring prevention till 2019, kanske vill Stockholm vara med och hålla i taktpinnen där?

Läs också: Försvaga inte vår röst för drogprevention!

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 7 december 2016 kl 11:21
Uppdaterad: 7 december 2016 kl 11:22

Skribenter

Robert L. DuPont
president, Institute for Behavior and Health, Former Director, National Institute on Drugs Abuse, USA
Linda Nilsson
Global voice of prevention, Civil Society Task Force for UNGASS 2016
Sven-Olov Carlsson
international President, World Federation Against Drugs
Mike Sabin
former Member of Parliament, New Zealand