Debatt
It-säkerhet
23 oktober 2019 kl 12:45

Denna artikel publicerades för ett år sedan

Statligt monopol på it-drift är en dålig idé

Ett statligt monopol är ingen garanti för säker IT-drift. Det är snarare ett hinder för innovationer och effektiv användning av resurserna, skriver Åsa Zetterberg, IT&Telekomföretagen. 

Det här är en opinionstext

Åsa Zetterberg
förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen inom Almega

Att regeringen med digitaliseringens hjälp vill stärka säkerheten och effektiviteten inom offentlig sektor är både välkommet och nödvändigt. Men det kommer att bli en dyrbar satsning om regeringen rör sig bort från en innovativ och lösningsorienterad bransch och istället tror sig sitta på lösningarna själv. Ett statligt monopol är ingen garanti för säker IT-drift. Det är snarare ett hinder för innovationer och effektiv användning av resurserna.

Nyligen publicerade regeringen kommittédirektivet Säker och kostnadseffektiv IT-drift för den offentliga förvaltningen. Resultatet av denna riskerar i praktiken leda till ett statligt monopol. Man vill ”få tillgång till säker och kostnadseffektiv IT-drift genom samordnad statlig IT-drift”. Så ser regeringen på saken – säkerheten blir bättre när staten tar hela ansvaret och sämre när privata aktörer blandas in. Men detta är en ren vanföreställning.

Ett statligt IT-monopol är knappast en bra lösning, varken för näringslivet eller för skattebetalare. Det är svårt att föreställa sig att en statlig aktör helt på egen hand ska ha möjlighet att hänga med i den mycket snabba utveckling inom digitalisering som sker i dag och rekrytera den spetskompetens som krävs. Marknaden kan däremot leverera både innovativa tjänster och kunniga säkerhetsexperter. Det är vad som krävs för att öka säkerheten och minska sårbarheten för incidenter och cyberattacker.

När den offentliga sektorn i egen regi försöker ansvara för den digitala utvecklingen slutar det ofta i en onödigt dyr nota för skattebetalarna. Vårdgivares utveckling av egna system som måste skrotas när de varken motsvarar professionens eller patienternas krav och kommunala skolwebbar som inte är säkra eller användarvänliga, är två exempel.

Om vi ska klara framtida utmaningar måste den offentliga sektorn och det digitala näringslivet samarbeta. Initiativ som utvecklar relationen mellan det offentliga och det privata, klargör rättsliga förutsättningar och stärker beställarkompetensen är viktiga. Vi behöver stärka det delade ansvarstagandet för att bidra till ökad säkerhet och smartare lösningar.

Med innovativa offentliga upphandlingar kan det skapas goda förutsättningar för växande och konkurrenskraftiga företag som i sin tur kan bidra till både den offentliga sektorns utveckling och till hela näringslivets digitala omställning. Detta är synnerligen viktigt för Sveriges konkurrenskraft och framtid.

Företagen inom den digitala sektorn tar ansvar för att svenska myndigheter ska ha både stark innovationskraft och hög säkerhet. Det är en farlig missuppfattning att privata leverantörer skulle vara problemet och därför borde stängas ute. Istället menar vi att branschen är en självklar del av lösningen. Låt inte ett monopolistiskt synsätt hindra det.

 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 23 oktober 2019 kl 12:45
Uppdaterad: 23 oktober 2019 kl 12:46

Skribent

Åsa Zetterberg
förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen inom Almega