Debatt
Miljömål
12 maj 2015 kl 14:19

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

Staten måste hantera miljömålen bättre

Generaldirektörer för åtta myndigheter kritiserar kommunernas arbete med Sveriges miljömål, men i själva verket är det statens ansvarstagande som sviktar, skriver SKL i en replik.

Det här är en opinionstext

Håkan Sörman
vd Sveriges Kommuner och Landsting

REPLIK till Miljömålen måste in i kommunala beslut (DS 7/5)

Viljan att lösa miljöproblemen är stor bland kommunerna. Fler än nio av tio kommuner har antagit egna miljömål eller ställt sig bakom nationella eller regionala mål. Det görs mycket lokalt för att målen ska nås, inte minst när det gäller att minska Sveriges klimatpåverkan. Men fortfarande kan och vill kommunerna göra ännu mer.

För att arbetet med Sveriges miljömål ska ge bättre resultat måste regering, riksdag och statliga myndigheter ta sitt ansvar. Det gör man inte i dag. Staten har bland annat backat från sitt ansvar att ge vägledning och att hantera målkonflikter – dessa konflikter får kommunerna hantera på egen hand i dag.

Målkonflikter uppstår till exempel när städer ska förtätas. Förtätning är bra bland annat bra för klimatet eftersom bilberoendet minskar. Men statens stränga bullerregler gör det svårt att bygga tätt och klimatsmart.

SKL ser gärna att myndigheterna bjuder in ledningen i kommunerna till dialog om hur arbetet mot miljömålen ska bli mer effektivt. Myndigheterna behöver lyssna till de behov kommunerna har för att de ska kunna göra ett bättre jobb. Både stat och kommun har ett ansvar för att skapa en hållbar miljöutveckling i Sverige.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 12 maj 2015 kl 14:19

Skribent

Håkan Sörman
vd Sveriges Kommuner och Landsting