Debatt
Kulturarv
14 maj 2020 kl 05:10

Staten behöver ta ansvar för ”Nordens Pompeji”

Det arkeologiska fyndområdet i Uppåkra har alla förutsättningar att bli ett centrum för forskare och studenter, men också ett turistmål av högsta rang för både svenska och utländska besökare. Ändå är de statliga satsningarna på Uppåkra minimala, skriver Philip Sandberg (L) kso i Lunds kommun och Christian Sonesson (M) kso i Staffanstorps kommun.

Det här är en opinionstext

I Skåne finns Uppåkra, en av norra Europas mest spännande arkeologiska fyndplatser. Uppåkra var sju gånger större än Birka och bebott i tusen år, fem gånger så länge som Birka. Ändå är denna centralbygd knappt känd i vare sig Skåne eller Danmark. Det beror med all sannolikhet på att Uppåkra hamnar i kläm mellan två nationer. Orten ligger i Sverige, men dess storhetstid var dansk.

För att förstå södra Skandinaviens järnålder och vikingaålder är mer utforskning av Uppåkra centralt. Stefan Nyzell, docent i historia, och Thomas Småberg, biträdande professor i historia vid Malmö universitet, har beskrivit Uppåkra som ”ett nordiskt Pompeji – ett kulturarv som väntar på att upptäckas”. ”Om Uppåkra liknas vid en fotbollsplan har hittills bara de fyra hörnflaggorna grävs ut”, skriver de.   

Uppåkra omfattar nämligen cirka 40 hektar med fynd ned till två meters djup. Det har funnits bebyggelse här från år 100 f Kr till 1 000 e Kr. I kulturlagren finns välbevarade fynd av sten, ben, horn, ädelmetall, glas, flinta, träkol och tygrester med mera. Här har också för första gången någonsin hittats kvarlevor av ett fornskandinaviskt tempel med bland annat vapenoffer efter forntida segerceremonier.

Fyndområdet i Uppåkra har alla förutsättningar att bli ett centrum för forskare och studenter, men också ett turistmål av högsta rang för både svenska och utländska besökare. Nu pågår arbetet med att utveckla ett arkeologiskt center i Uppåkra, en kulturarvsbank med museum, föreläsnings- och konferenssalar samt en arkeologisk park. Målet är att skapa ett arkeologiskt, vetenskapligt center, öppet såväl för allmänheten som för studenter och forskare. Man kan jämföra med vad Birka betyder för turismen i Mälardalen eller vad Vikingamuseet betyder för Roskilde.

Ändå är de statliga satsningarna på Uppåkra minimala. Fynden från Uppåkra tas dessutom om hand av Lunds universitets historiska museum, som är ansvarsmuseum för större delen av Skånes arkeologiska fynd. Museet har i dag den näst största samlingen av fornfynd i Sverige, efter Historiska museet i Stockholm.

Konsekvensen har blivit att ett enskilt universitet har ansvar för att finansiera södra Sveriges omhändertagande av fornfynd – utan att få motsvarande extra resurser. Därför saknas i dag tillräckliga resurser för omhändertagandet av fynd. 

Det är inte heller rimligt att Lunds och Staffanstorps kommuner själva ska bära finansieringen. Uppåkra bör därför en gång för alla, även om det ligger utanför Mälardalen, betraktas som en nationell angelägenhet som finansieras med statliga medel.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 14 maj 2020 kl 05:10
Uppdaterad: 14 maj 2020 kl 05:06

Skribenter

Philip Sandberg
kommunstyrelsens ordförande (L) Lunds kommun
Christian Sonesson
kommunstyrelsens ordförande (M) Staffanstorps kommun