Debatt
Förvaltning
11 november 2014 kl 11:38

Denna artikel publicerades för 6 år sedan

Stabila spelregler gör offentlig sektor rättssäker

Kommunallagen kan skapa stabila spelregler - men hur de ska se ut bestäms i varje kommun och landsting, svarar Jusek.

Det här är en opinionstext

REPLIK Kommunchefens roll är upp till kommunerna själva, skriver Anna Wiklund (M), kommunstyrelsens ordförande i Enköping och Leif Hallström, f d kommundirektör, i en replik i Dagens Samhälle till vår debattartikel om att tjänstemannen måste få en tydligare roll.

Debattörerna beskriver hur de otydliga spelreglerna mellan politik och förvaltning kan leda till otrygghet hos både den politiska ledningen och tjänstemannaledningen. Otryggheten kan smitta av sig i hela organisationen. Det påverkar kvaliteten i välfärdstjänsterna till medborgarna. Men de tycker inte att en instruktion som reglerar den högsta tjänstemannens roll skulle vara en lyckad lösning. Invändningen är att förutsättningarna ute i kommunerna och landstingen är olika. 

Wiklund och Hallström har dock missuppfattat vårt förslag. Vi vill att kommunallagen ska reglera att det ska finnas en instruktion i varje kommun och landsting. Vad instruktionen ska innehålla är upp till kommuner och landsting själva att besluta om. I dag är det upp till den enskilda kommunen att arbeta fram en beskrivning av rollen som kommundirektör och att ta fram en överenskommen arbetsfördelning mellan den ledande tjänstemannen och den politiska ledningen. Något som inte alltid fungerar.

Drygt en tredjedel arbetar i en organisation som saknar en överenskommen arbetsfördelning mellan den ledande tjänstemannen och den politiska ledningen. Bara en av fem har en skriftlig överenskommelse. Detta skapar ett otydligt ledarskap.

Genom kommunallagen kan stabila spelregler skapas – men hur de ska se ut bestäms i varje kommun och landsting. Så får vi tydligare roller mellan politik och förvaltning vilket i slutänden skapar en effektiv, rättssäker och kvalitativ offentlig sektor.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 11 november 2014 kl 11:38
Uppdaterad: 11 november 2014 kl 11:39

Skribenter

Staffan Isling
ordförande, Kommundirektörsföreningen