Sprututbyte

Sprututbyte kräver dialog, förankring och samarbete!

Etablering av sprututbytesmottagningar förutsätter en tidig dialog och bra information till alla berörda parter och verksamheter. Vid etableringen av en ny sprututbytesmottagning vid Gullmarsplan misslyckades Liberalerna fullkomligt med detta, skriver Dag Larsson (S) och Håkan Jörnehed (V), oppositionsråd i Stockholms läns landsting i en replik.

REPLIK: Vi Socialdemokrater och Vänsterpartister har länge arbetat för en sprututbytesverksamhet i Stockholm läns landsting. Det gemensamma beslutet om att starta denna verksamhet gjordes första gången år 2010 mellan alla partier i dåvarande landstingsstyrelsen, utom Moderaterna. Det beslutet ska vi vara stolta över och fortsätta utveckla framöver. För oss är det viktigt med politisk enighet mellan de partier som stödjer denna livsviktiga verksamhet. Allra viktigast är den för de brukare som försöker sköta sina liv trots ett missbruk. Så kan landstinget minska deras sårbarhet och öppna för andra hälsoinsatser.

Etablering av sprututbytesmottagningar förutsätter en tidig dialog och bra information till alla berörda parter och verksamheter. Vid etableringen av en ny sprututbytesmottagning vid Gullmarsplan misslyckades Liberalerna fullkomligt med detta. Varken lokalpolitiker, kringliggande verksamheter eller befolkningen fick information eller bjöds in till dialog i tid. Därför hamnade hela processen fel och Liberalerna tappade helt kontrollen över situationen. Vi tyckte heller inte att placeringen var lämplig så nära en förskola. Detta bryter dessutom mot de riktlinjer landstinget tagit fram för etablering av sprutbytesverksamhet.

Ibland måste tuffa beslut tas. Vi är beredda att ta beslut om fler sprututbytesmottagningar men då måste beslutsprocess präglas av tidig dialog. Vi är också övertygade om att landstinget kan föreslå fler och bättre alternativ för denna verksamhet.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.