Debatt
Budget 2019
11 april 2019 kl 05:05

Solceller gör ingen nytta om de inte kan installeras

Utan fler installatö­rer, från montörsnivå till medarbetare med spetskompetens, riskerar regeringens satsningar på sol­celler, ladd­infrastruk­tur och energieffektivisering av våra fastigheter att gå om intet, konstaterar Installatörsföretagens vd Ola Månsson. 

Det här är en opinionstext

Ola Månsson
vd, Installatörsföretagen

Klimatet är en ödesfråga. Den insikten är etablerad i dag. Det är inte bara den så kallade Greta-generation som ställer många besvärliga men motiverade frågor till beslutsfattare om vår framtid. Regeringen har svarat genom att sätta upp ett ambitiöst mål – nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll i Sverige år 2045.

Förutsättningarna för att nå målet för klimatomställningen i Sverige bygger i mycket hög grad på kraftigt minskade utsläpp från industrin och från inrikes transporter. Det bygger i sin tur på elektrifiering och energieffektivisering.

Som ett led i att förverkliga sin målsättning presenterar regeringen satsningar i vårändringsbudgeten på klimat och miljö. Där finner man bland annat 300 miljoner kronor till utvecklat solcellsstöd och ytterligare stärkt ladda hemmastöd med 750 miljoner kronor.

Solceller och laddstolpar. Många av de tekniker som krävs för att elektrifiera industriella processer och fordonsflottan samt för att göra den energieffektivisering som krävs, finns alltså redan. Den stora utmaningen är att planera och utföra energi- och klimattransformationen. Installatörer har här en nyckelroll att spela.

Omställningen av fordonsflottan är ett tydligt exempel på installatörernas klimatnytta. Framväxten av elbilar kräver ny infrastruktur: översiktliga beräkningar tyder på att det kommer att behövas uppemot 2,5 miljoner laddstolpar i Sverige år 2030. Det kan spara 7,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter, motsvarande 14 procent av Sveriges totala utsläpp år 2017.

Men i dag är installationstakten av laddstolpar mycket låg. För att säkra framtiden för elfordon krävs fler installatörer som kan genomföra en sådan omfattande laddinfrastruktur.

Ett ytterligare exempel är installationer av solceller som år 2040 kan spara uppemot 9 miljoner ton koldioxidekvivalenter – vilket är lika mycket som om halva Sveriges befolkning skulle flyga till Asien varje år. Det skulle kräva en kraftig utbyggnad och därmed ett betydande tillskott av installatörer, som har kompetensen att utföra dessa solcellsinstallationer.

Dessvärre har installationsbranschen sedan länge haft mycket svårt att hitta den arbetskraft som behövs. Enligt Installatörsföretagens bedömningar är det omedelbara rekryteringsbehovet 17 500 personer, hela 28 000 personer fram till år 2023 och sannolikt ännu större på sikt. I dagens utbildningstakt så skulle det ta många år att rekrytera så många. Som jämförelse kan nämnas att installationsbranschen i dag har runt 70 000 medarbetare.

Utan fler installatö­rer, från montörsnivå till medarbetare med spetskompetens, riskerar regeringens satsningar på sol­celler, ladd­infrastruk­tur och energieffektivisering av våra fastigheter gå om intet. Kompetensförsörjningen behöver bli en del av regeringens samlade klimatstrategi.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 11 april 2019 kl 05:05
Uppdaterad: 16 april 2019 kl 10:32

Skribent

Ola Månsson
vd, Installatörsföretagen