Debatt
Infrastruktur
23 april 2019 kl 11:09

Denna artikel publicerades för 2 år sedan

Södertörns politiker bör lyssna på Greta Thunberg

Fler motorvägar gör det svårare att nå klimatmålen. Varför vill ni inte lyssna på Greta Thunberg och de 1,4 miljoner barn och ungdomar som strejkar mot utsläppen som vuxenvärlden skapat, svarar vänsterpartister till Södertörnspolitiker.

Det här är en opinionstext

REPLIK Haninges kommunstyrelseordförande Meeri Wasberg (S) skriver med flera andra politiker i Södertörnskommunerna att infrastrukturplanen inte räcker för Södertörn. Det är mycket förvånande att höra dessa politiker argumentera för fler motorvägar.

Ni skriver att ny infrastruktur ska skapa ett mer hållbart resande. Men vi vet att fler motorvägar leder till ökad bilism och ökade utsläpp. Ni vill trygga jobben och ni vill öka tillväxten genom en statlig finansiering av tvärförbindelse Södertörn. 10 miljarder kronor till ökad bilism. En blind tro på ständigt ökad materiell tillväxt och fler fossila transporter leder garanterat till att klimatkrisen blir ännu värre.

Sverige har skrivit under Parisavtalet och vi ska minska utsläppen från inrikes transporter med minst 70 procent till år 2030. Utsläppen i Stockholm kommer till 60 procent från transportsektorn. Vägtrafiken måste därför minska. Vi behöver ställa om från bensin- och dieseldrivna transporter till fossilfria resor. 

Ni vill satsa 10 miljarder på en ny motorväg. I stället vill vi i Vänsterpartiet använda de pengarna till att klimatanpassa våra transporter. Vi vill bygga ut kollektivtrafiken och järnvägen snabbare. Vi vill se fler elbussar, fler tunnelbanestationer, fler pendeltåg och en utökad båttrafik som går på förnyelsebar el. 

I förra veckan släppte Region Stockholms cykelkansli en rapport som visar att sju av tio stockholmare kan cykla till jobbet på mindre än 30 minuter. Där har vi framtiden! För att möta den ökade cyklingen vill vi bygga ihop cykelnätet i Region Stockholm, vi vill bredda cykelvägarna och skapa cykelvänliga arbetsplatser med tjänstecyklar, cykelrum och omklädningsrum.

Naturvårdverket har kritiserat planerna på tvärförbindelse Södertörn eftersom den kommer att ge bilåkande konkurrensfördelar gentemot gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Fler motorvägar gör det svårare att nå klimatmålen. Godstransporter ska inte gå på motorvägar utan på räls och vatten. Vi vill bygga dubbelspår till Nynäshamn vilket gynnar både godstransporter och kollektivtrafik. I stället för motorvägar vill vi se att Spårväg Syd byggs snabbare och förlängs till Haninge.

Klimatkrisen är här. Att satsa på fler motorvägar och fossildrivna transporter är att backa utvecklingen. Framtiden är fossilfri. Därför vill vi i stället se en kraftig utbyggnad av järnväg, kollektivtrafik och cykelvägar. Vilken är er plan för att minska utsläppen?  

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 23 april 2019 kl 11:09
Uppdaterad: 23 april 2019 kl 11:21

Skribenter

Anna Sehlin
regionråd (V) i opposition Region Stockholm
Rikard Warlenius
ledamot (V) kommunfullmäktige Stockholms stad och klimatpolitisk talesperson
Samuel Skånberg
ledamot (V) kommunfullmäktige Haninge