Statistik

”Sluta köpa usla enkäter”

Luleå kommun ska sluta köpa medborgarundersökningar och andra enkäter som inte håller måttet. Det föreslår Miljöpartiet i en motion som vill att kommunen går i bräschen för ett riksuppror.

Enkätundersökningar av olika slag utgör en viktig del av underlag för politiska beslut i svenska kommuner. Det kan gälla allmänna medborgarundersökningar eller enkäter inom områden som trafik, ungdomspolitik, kultur eller snart sagt vad som helst. Enkäter är en miljardbransch som spelar en mycket viktig roll i samhället. I mediernas nyhetsflöde utgör resultat av enkäter en betydande del.

Ett allt större bekymmer är den låga kvaliteten på enkäter. Sedan fenomenet tog fart på 1960–1970-talet har svarsfrekvensen hela tiden sjunkit. Där enkätmakare förr uppnådde 70–80 procent utan större ansträngning, är de i dag nöjda om de får svar av 40 procent av de tillfrågade. Möjligheterna till trovärdiga slutsatser blir därmed allt mindre.

Nyligen köpte Luleå kommun en medborgarundersökning av statliga SCB för 97 000 kronor. Svarsfrekvensen var 39 procent, vilket ledde till en diskussion i kommunstyrelsen om värdet av beslutsunderlaget. Bortfallet är allra störst bland unga.

I floran av alla företag som agerar i enkätbranschen kunde man tro att kvalitetsbristerna är störst där, men det är universitet och andra myndigheter som ofta är de minst kompetenta.

I sin desperation att nå över 40 procents svarsfrekvens skickas allt fler påminnelser, vilket snarare blir destruktivt. SOM-institutet vid Göteborgs universitet skickar nu uppåt 11 påminnelser till respondenterna, vilket snarare bidrar till den så kallade enkättröttheten i samhället. Situationen kännetecknas i dag av en uppgivenhet hos både producenter och kunder. Men om inte vi kunder säger ifrån, blir läget bara värre. På direkt fråga till SCB om byrån har någon lägsta godtagbara gräns för svarsfrekvens är svaret: nej.

Ändå anses inte låg svarsfrekvens vara det största problemet. Kompetensen att skapa enkäter är generellt låg, och utbudet av utbildning på området är nästan obefintlig i Sverige. Senare i år utkommer den första kursboken på svenska i enkätmetodik av forskaren Marika Wenemark, Linköpings universitet.

I en motion föreslår Miljöpartiet att Luleå kommun ställer skärpta krav vid upphandling av enkätundersökningar och att kommunen går i bräschen genom att driva denna fråga. Arbetet ska kopplas till ambitionen att utses till Sveriges kvalitetskommun.

Miljöpartiet ser flera stora fördelar med ett sådant agerande. 1. Luleå kommun får bättre beslutsunderlag. 2. Vi förknippas lokalt och nationellt med ambitiöst kvalitetsarbete. 3. Vi bidrar till att såväl svenska kommuner i allmänhet som övriga kunder till enkätundersökningar får bättre underlag för beslut. 4. Vi sätter press på enkätproducenter att utveckla nya metoder.

Nu är det upp till Luleås kommunpolitiker att besluta om stopp för inköp av usla enkäter. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.