Debatt
Nätläkare
10 januari 2018 kl 09:47

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

Skygglappar löser inte vårdens utmaningar

Det finns mycket att spara om fler väljer att träffa vården digitalt. Och vårdens framtida utmaningar kommer innebära besparingsbehov, skriver Kry i en replik. 

Det här är en opinionstext

REPLIK  Svensk sjukvård står inför stora utmaningar. Vårdköerna är långa och många människor får inte den vård de behöver. Framtiden ser inte heller ljus ut. Riksrevisionen beräknar att det år 2030 saknas 200 miljarder inom svensk välfärd om vi ska ha samma personaltäthet. Det säger sig självt att vi måste förändra och utveckla hur vi bedriver vård.

Det kan konstateras att Christer Pettersson och Bengt Järhult inte tycker om aktörer som primärt ger vård digitalt. Anledningarna till detta verkar bottna i någon form av ideologiskt motstånd till vår typ av verksamhet. Det är synd då vi egentligen delar det gemensamma målet om en trygg, högkvalitativ och tillgänglig vård för svenska patienter.

Vi på Kry kan naturligtvis inte svara för hur andra vårdgivare som primärt arbetar digitalt gör, men som den idag största aktören inom digital vård kan vi vara med och sätta en standard vad gäller kvalitet och patientfokus.

Vi på Kry beräknar att vi idag kan hantera cirka 60 procent av alla besök på en fysisk vårdcentral. Vi har ett väl utbyggt samarbete med labb över hela Sverige, följer exakt samma behandlingsriktlinjer som alla vårdgivare och ligger mycket bra till i förhållande till Stramas riktlinjer för antibiotikaförskrivning. Om vi inte kan ta hand om en patient refererar vi dem till annan vårdnivå utan att ta betalt.

Att träffa läkare via video är ett billigt sätt för samhället att ge vård. Vi ersätts idag med 400 kronor för ett möte med en vuxen patient (650 kronor för barn upp till 20 år och för de med frikort) medan SKL räknar med att ett genomsnittligt möte i den fysiska primärvården kostar mellan runt 1700 kronor. Enligt OECD uppstår 30 procent av besöken på akuten i Sverige på grund av att primärvården inte varit tillgänglig. Hela 55 procent av alla barn som hamnar på akuten skulle kunna tas om hand i primärvården (Jonas F Ludvigsson i SvD 6 dec 2017). Ett öppenvårdsbesök på akuten kostar samhället cirka 3000 kr. Det finns alltså mycket att spara om fler väljer att träffa vården digitalt.

Sjukvården har stora utmaningar framför sig vad gäller tillgänglighet, bemötande och kostnadskontroll. Därför är det oerhört viktigt att vi börjar titta på vad vi skulle kunna göra annorlunda med ökad eller bibehållen kvalitet. Det kan vi bara göra om vi släpper våra ideologiska skygglappar och med en positiv ansats samarbetar. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.