Debatt
Läkare
11 december 2020 kl 14:20

SKR: Vi behöver prioritera arbetsmiljöarbetet

Läkares utbildningsmöjligheter och arbetsmiljö är viktiga för regionerna. Att SKR och Läkarförbundet arbetar med dessa frågor, och att vi gör det gemensamt och tillsammans, är viktigt för att klara kompetensförsörjningen av läkare till hälso- och sjukvården, replikerar Caroline Olsson, chef arbetsgivarpolitiska avdelningen Sveriges Kommuner och Regioner.

Det här är en opinionstext

Caroline Olsson
chef arbetsgivarpolitiska avdelningen Sveriges Kommuner och Regioner

Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale undrar om regionerna är beredda att ta ansvar för att lösa läkarbristen (Dagens Samhälle 8/12). Självklart. Regionerna tar sitt ansvar för att möta kompetensutmaningen i välfärden och därmed hälso- och sjukvården, och kommer att fortsätta göra det. 

Läkares utbildningsmöjligheter och arbetsmiljö är viktiga för regionerna. Det visar inte minst det alldeles färska kollektivavtal, som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Läkarförbundet undertecknat. Där framgår att vi är överens om att gemensamt stödja och verka för ett bättre flöde i läkares utbildningstjänstgöringar samt att initiera en gemensam kunskapssatsning med fokus på friskfaktorer i syfte att skapa en långsiktigt hållbar och hälsosam arbetsmiljö. Att SKR och Läkarförbundet arbetar med dessa frågor, och att vi gör det gemensamt och tillsammans, är viktigt för att klara kompetensförsörjningen av läkare till hälso- och sjukvården.

Läs också ursprungsartikeln i detta replikskifte

I det längre perspektivet är det också positivt att vi har så pass många yngre läkare i hälso- och sjukvården. Även om det på kort sikt inneburit att trycket på utbildningssystemet ökat så innebär det att det finns en god återväxt med ett ökande antal specialister framåt.

Samtidigt behöver bilden av den kompetensutmaning vi tillsammans står inför breddas en aning. De kommande tio åren ökar äldre över 80 år med över 50 procent samtidigt som de i arbetsför ålder ökar med låga 5 procent. Bristen på arbetskraft kommer att märkas av på hela arbetsmarknaden. Att enbart nyrekrytera kommer inte att räcka till, utan det måste till kompletterande insatser och åtgärder. 

Sofia Rydgren Stale tar själv upp två av de strategier som SKR ser att regioner kan arbeta med för ett hållbart arbetsliv, att fler arbetar heltid och att fler förlänger arbetslivet med några år. Därför behöver vi prioritera arbetsmiljöarbetet. Det krävs ett långsiktigt systematiskt arbetsmiljöarbete där, bland annat, ledarskapet är engagerande och tillitsfullt och medarbetarna görs delaktiga och har möjlighet att påverka beslut. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 11 december 2020 kl 14:20

Skribent

Caroline Olsson
chef arbetsgivarpolitiska avdelningen Sveriges Kommuner och Regioner