Debatt
EU
16 februari 2021 kl 15:05

SKR: Sveriges röst i EU måste stärkas – och enas!

Jämfört med många andra regioner i EU:s medlemsstater är de svenska regionerna förhållandevis små, men de är pålästa, på hugget och gör skillnad. För att lyckas helt och fullt ut behöver dock den svenska rösten på lokal, regional, nationell och EU-nivå vara enad i långt fler frågor än vad som är fallet i dag, slutreplikerar SKR:s ordförande Anders Knape.

Det här är en opinionstext

Anders Knape
ordförande (M) Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Regionerna är avgörande för ett framgångsrikt EU-samarbete. Det anser både vi på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) liksom Europaparlamentarikern Erik Bergkvist som i sin replik (4/2) även lyfter att SKR och regionerna behöver driva en mer aktiv regionpolitik i EU. 

Jämfört med många andra regioner i EU:s medlemsstater är de svenska regionerna förhållandevis små, men de är pålästa, på hugget och gör skillnad. Det har de visat upprepade gånger, inte minst när kommissionen lägger fram förslag som inte tar hänsyn till svenska förutsättningar och behov. Det har bland annat handlat om biogas och biobränsle, energieffektivisering, elförsörjningsfrågor och inte minst EU:s program och fonder. Det är ett arbete som naturligtvis kan intensifieras och utvecklas. 

Läs också ursprungsartikeln i detta replikskifte

För att lyckas helt och fullt ut behöver dock den svenska rösten på lokal, regional, nationell och EU-nivå vara enad i långt fler frågor än vad som är fallet i dag. Det behövs mer samverkan och mer dialog. SKR hoppas därför på ett ökat samarbete mellan de svenska nivåerna, i Bryssel såväl som i Sverige.

SKR ser till exempel gärna en fördjupad dialog och utbyte mellan de svenska Europaparlamentarikerna och regionerna. De svenska regionerna och dess kommuner har alla representationskontor i Bryssel och en bra uppfattning om aktuella frågor och dess påverkan på Sveriges 21 regioner och 290 kommuner. En ökad dialog mellan de svenska ledamöterna i Regionkommittén och i Europaparlamentet vore också en väg framåt. 

Det är också viktigt att påpeka att en starkare regional röst också kräver att svenska medborgare förstår vikten av starka och slagkraftiga, svenska regioner. För att komma dit måste – utöver att SKR och regionerna själva lyfter frågan – även riksdag och regering dra fler strån till stacken för att öka kännedomen om regionernas vikt i den internationella politiken. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 16 februari 2021 kl 15:05

Skribent

Anders Knape
ordförande (M) Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)