Skolverket

Skolverket vilseleder om skolsegregationen

Det är vilseledande att ge råd om hur kommunerna ska motverka skolsegregationen utan att samtidigt beakta hur dagens skolsystem påverkar förutsättningarna att lyckas med råden, skriver Boel Vallgårda i en slutreplik till Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Slutreplik. Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson har rätt i att vi alla har ett ansvar för att göra vad vi kan och inte bara skylla på systemet. Men det är vilseledande att ge råd om hur kommunerna ska motverka skolsegregationen utan att samtidigt beakta hur dagens skolsystem påverkar förutsättningarna att lyckas med råden. Det är också vilseledande att osynliggöra skillnaderna mellan vinstsyftande koncerners begränsade ansvar och särintresse och, å andra sidan, kommunernas helhetsansvar och allmänintresse.

Generaldirektören förminskar Skolverkets roll när han begränsar det till att endast handla om ”vad som kan göras i dag inom ramen för det skolsystem som regering och riksdag har beslutat om.”

Skolverkets huvuduppgift är att ”främja att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning” och de ska bland annat ”göra en analys av behov av åtgärder inom området”. Men det framstår som att Skolverket inte tar denna uppgift på fullt allvar, då de inte informerar allmänhet och beslutsfattare om att skolpeng och etableringsrätt för vinstsyftande skolor har allvarliga konsekvenser för likvärdigheten.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.