Debatt
Lärare
3 september 2019 kl 09:55

Denna artikel publicerades för ett år sedan

Skolverket: Lärarfackets inställning är svårsmält

Det är svårt att förstå att Lärarnas riksförbund så enträget kritiserar Skolverkets stöd till obehöriga lärare. Ett stöd som kan bidra till att fler barn och elever kan få bättre kvalitet i undervisningen här och nu.

Det här är en opinionstext

Peter Fredriksson
generaldirektör Skolverket

REPLIK ”Skolverket riskerar att förvärra lärarbristen” skriver Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund i en debattartikel i Dagens Samhälle (2 september). Ända sedan vi i våras lanserade vårt stöd till obehöriga som arbetar som lärare och förskollärare har Lärarnas riksförbund upprepade gånger kritiserat vår satsning. För oss på Skolverket som arbetar med att på olika sätt stötta skolans huvudmän, rektorer och lärare är inställningen svårsmält.  

I dag går det ungefär två miljoner barn och elever i förskola och skola. De finns i klassrum och förskolegrupper här och nu. De har rätt till utbildning av god kvalitet här och nu. Samtidigt vet vi att tusentals av dessa barn och elever undervisas av obehöriga och det finns dessvärre inget som tyder på att lärarbristen kommer att vara löst inom en överskådlig framtid.

Med ett barn- och elevperspektiv är det därför närmast en moralisk självklarhet att vi gör allt vi kan för att förbättra alla dessa elevers möjligheter att få en bättre undervisning. Det är svårt att förstå att Lärarnas riksförbund så enträget kritiserar något som faktiskt kan bidra till att fler barn och elever kan få bättre kvalitet i undervisningen här och nu. Den bristande likvärdigheten åtgärdas knappast av att vi förvägrar de obehöriga det stöd de kan behöva.

Både vi på Skolverket och Lärarnas riksförbund ser lärarbristen som det största hotet mot en likvärdig skola. Åsa Fahlén hävdar att vårt initiativ riskerar att förvärra lärarbristen och urholka lärarlegitimationsreformen. Det finns inget fog för att hävda det. Medvetenheten om vikten av att ha behöriga lärare är stor i utbildningsystemet. Alla med ansvar för svensk skola behöver tänka i flera led – det handlar om att hantera dagens svåra situation och samtidigt göra allt för att minska lärarbristen långsiktigt.

Jag är helt överens med Åsa Fahlén om att vi behöver få fler att välja läraryrket och få lärare som slutat att återvända. Fler unga behöver se att läraryrket är en framtid och det behöver skapas nya vägar in i läraryrket. Här har också skolans huvudmän, de vill säga kommuner och ägare till fristående skolor, ett tungt ansvar. Som arbetsgivare måste de se till att skapa goda förutsättningar för lärare genom att systematiskt arbeta med rekrytering, kompetensutveckling, arbetsmiljö och arbetsvillkor. Vårt stöd till obehöriga är en del i ett helt paket där det också finns stöd för skolhuvudmän och skolledare att bedriva ett systematiskt arbete med rekrytering och kompetensfrågor. 

Att vi erbjuder ett stöd för obehöriga handlar inte om att abdikera inför lärarbristen utan om att se verkligheten för vad den är, med elevernas bästa för ögonen.

 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 3 september 2019 kl 09:55
Uppdaterad: 3 september 2019 kl 10:09

Skribent

Peter Fredriksson
generaldirektör Skolverket