Debatt
Skola
25 maj 2018 kl 11:05

Denna artikel publicerades för 2 år sedan

SKL och Skolverket: Vi vill ha dialog och tydliga förslag

Vi kommer inte med en färdig lösning utan vill ha samverkan med hela skolväsendet, svarar SKL och Skolverket till Lärarnas Riksförbund. 

Det här är en opinionstext

SLUTREPLIK  Det är positivt att Lärarnas Riksförbund (LR) också vill se en handlingsplan för skolans digitalisering. SKL, tillsammans med Skolverket, kommer dock inte att presentera en snabb färdig lösning, utan istället ta fram planen i en unik samverkan med hela skolväsendet, där naturligtvis även de fackliga organisationerna ingår.

Det tar längre tid, men med en bred förankring om nödvändiga åtgärder finns förutsättningar till en smidigare och mer framgångsrik process i det lokala utvecklingsarbetet. Överenskommelsen med regeringen skrevs den 31 januari 2018 och handlingsplanen ska lämnas över 1 mars 2019.

Den webbplats som presenterades häromdagen – skoldigiplan.se – kommer bland annat att fungera som en digital mötesplats där skolans alla aktörer kan medverka med erfarenheter, tankar och förslag. Vi kommer att bjuda in till diskussion i olika sakfrågor och visa upp vårt arbete steg för steg.

Handlingsplanen, som vi kallar #skolDigiplan, kommer alltså att växa fram på webbsidan. Vi är nu i en fas där vi med rundabordssamtal och workshops kartlägger olika aktörers pågående verksamheter inför det dialogarbete som snart påbörjas, bland annat via den nya webbplatsen.

#skolDigiplan kommer att rymma såväl förslag som lärande exempel, där digital kompetens, likvärdighet och forskning är centrala delar. För att planen ska kunna konkretisera hur regeringens mål för skolans digitalisering ska kunna uppnås, kommer den att beskriva vilka områden olika aktörer ansvarar för, till exempel vad som är statens ansvar, huvudmännens ansvar och SKL:s ansvar. Det är samtidigt väsentligt att #skolDigiplan regelbundet uppdateras i takt med den utveckling som sker i såväl omvärlden som inom skolväsendet för att inte snabbt bli inaktuell och därmed förlora sitt syfte.

Redan idag bedriver både SKL och Skolverket ett omfattande arbete med frågor som rör skolans digitalisering, så åtgärder och stöd saknas inte även om det ännu inte finns en färdig handlingsplan. Vår ambition och förhoppning är att #skolDigiplan kommer att bli ett mycket användbart stöd i den nödvändiga utvecklingen av skolans digitalisering. 

 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.