Debatt
Jämlik vård
12 november 2015 kl 15:54

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

SKL-beslut om digitala journaler brådskande

Om vi menar allvar med jämlik vård så får det inte vara betydande skillnader i vilken typ av journaldata de olika landstingen erbjuder via nätet.

Det här är en opinionstext

Michel Silvestri
kommun- och landstingspolitiker (MP), Upplands Väsby

Denna vecka befinner sig undertecknad som ett av 451 ombud på SKL-kongressen i Karlstad. Och jag grämer mig över att vi inte redan nu har möjlighet att fatta beslut i denna viktiga fråga. Journal via nätet är nämligen en invånartjänst från Inera som hela Sveriges befolkning förtjänar att ha tillgång till så snart som möjligt.

Landstinget i Uppsala var först ut i landet redan 2008 och erfarenheterna därifrån är goda. Fler landsting och regioner har följt efter, och snart är det bara mitt eget landsting som inte kommit till skott.

Vad är det då för beslut som brådskar när det gäller att ge landets invånare tillgång till egen patientjournal via internet? Jo, utöver att samtliga landsting snarast bör ansluta sig till denna tjänst så måste regelverket harmoniseras på nationell nivå. 

Om vi menar allvar med jämlik vård så får det inte vara betydande skillnader i vilken typ av journaldata de olika landstingen erbjuder via nätet.

Följaktligen bör SKL snarast möjligt fatta beslut om att berörda landsting ska nå konsensus om vad som ska gälla nationellt. Ska alla ha tillgång till nya journalposter omgående eller ska det finnas ett rådrum för kontroll och signering? 

Ska journalen omfatta även labbdata och röntgenbilder? En generell knäckfråga är förresten: Ska tonårsbarn få tillgång till sin egen journal?

Ett annat viktigt beslut som brådskar är att landsting och regioner ska ta fram en modell för strukturerad vårddata. Återigen i syfte att harmonisera journaler nationellt samt tydliggöra vad som verkligen är relevant vårdinformation – och göra vården mer jämlik över hela landet.

Avslutningsvis, som landstingspolitiker i Stockholm menar jag att vi där senast 2017 ska erbjuda våra invånare samma tjänst som praktiskt taget hela övriga Sverige redan har tillgång till. 

Sammantaget handlar det om att på ett likvärdigt sätt stärka patientinflytandet och att ta ett avgörande kliv framåt när det gäller nationell eHälsa.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 12 november 2015 kl 15:54
Uppdaterad: 10 maj 2016 kl 16:33

Skribent

Michel Silvestri
kommun- och landstingspolitiker (MP), Upplands Väsby