Debatt
Offentliga marknaden
14 juni 2017 kl 06:16

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

”Skapa en insatsstyrka för offentlig upphandling”

De offentliga inköpen kan effektiviseras mycket mer. En grupp experter med kompetens, drivkraft och engagemang för att skapa det bästa med våra skattepengar kan vara en viktig del i detta.

Det här är en opinionstext

Det offentliga Sverige köper årligen varor, tjänster och entreprenader för mer än 800 miljarder kronor. Att det finns en potential att effektivisera de offentliga inköpen är alla överens om men få gör något åt det. Med de belopp som är aktuella, är varje procents effektivisering värd 8 miljarder kr. Pengar som kan användas för vård, skola, omsorg och försvar eller andra angelägna åtgärder.

Den nationella upphandlingsstrategin såg sitt ljus inför förra årets Almedalen och på det år som har gått verkar inget ha hänt. En nollägesanalys, gjord av Upphandlingsmyndigheten, visar att snittbetygen från de tillfrågade upphandlarna om sina egna organisationers uppfyllandegrad ligger precis under 3,0 på en femgradig skala. Är detta ett bra betyg? Är vi nöjda? Definitivt inte! Det finns betydligt mer att göra.

Det finns otroliga möjligheter att effektivisera de offentliga inköpen. Regeringens stöd i att starta Upphandlingsmyndigheten och att ta fram en nationell upphandlingsstrategi är viktiga steg, men de räcker inte. För att ta frågan vidare behövs konkreta åtgärder.

”Be the change you want to see in the world”, sa Mahatma Gandhi och det är en sådan förändring vi nu tar initiativ till genom vårt upprop: Det är hög tid att bygga en insatsstyrka för den offentliga affären.

En insatsstyrka som bygger på kompetens, drivkraft och engagemang för att skapa det bästa med våra skattepengar – med den extra bonusen att vi får mer värde ut av varje skattekrona att använda till välfärden. En grupp experter som genomför konkreta uppdrag för stat kommun och landsting när problembilden är komplex eller inte ens är definierad och där medlemmar i insatsstyrkan kan kombinera flera olika kompetensområden för maximal effekt. Med syftet att resultateten av uppdraget ska redovisas öppet, så att fler kan lära av varandra.

Vårt upprop handlar om behovet av att verkligen få något gjort. Alltför många offentligt anställda eller de upphandlade leverantörerna blundar för att göra sitt yttersta för att göra en så bra offentlig affär som möjligt. Det stora behovet är att öka insikten om möjligheten i att man kan samt hur man kan göra bättre offentliga affärer. Samtidigt vet vi att kompetensen finns på många håll och det är den vi vill ta vara på.

Beställare och högre chefer behöver ta sitt ansvar att beställa bättre upphandlingar och förstå effekten av att räkna på livscykelkostnad i stället för att bara hålla sig till årets kostnadsbudget. Om de dessutom vågar bjuda in marknaden med all den kunskap som leverantörerna besitter, kommer allt fler upphandlingar handla om funktion istället för långa formalistiska förfrågningsunderlag.

Detta upprop är initierat av en grupp som alla är beredda att göra insatser för att skapa bättre offentliga affärer och som utgör kärnan i insatsstyrkan. Totalt ska vi samla tolv personer med hög integritet, en djup kompetens inom sitt område och en förmåga att lösa problem. Vi ska finnas tillgängliga för de upphandlande myndigheterna som är villiga att bli bättre. Finansieringen av vårt arbete ska varje myndighet själv stå för.

Men för att minska tröskeln att våga förbättra sig – samt för att visa de makroekonomiska effekterna – bör civilministern och Finansdepartementet skapa en stödfinansiering som står för hälften av varje myndighets investering.

För att göra insatsstyrkan komplett behövs fler personer. Vi vill uppmana den som delar vår bild och som anser sig kunna bidra till en insatsstyrka att anmäla sitt intresse. Med hjälp av Sveriges bästa kompetenser inom sina områden, kan vi lösa frågor som tidigare varit omöjliga att lösa. Det kräver mod och det kräver tid, och det är möjligt. Låt oss göra den offentliga affären till verktyget för en modernare och bättre fungerande välfärd – och låt oss göra det nu.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 14 juni 2017 kl 06:16
Uppdaterad: 15 juni 2017 kl 08:43

Skribenter

Fredrik Tamm
sakkunning inom offentlig marknad och grundare av DoubleCheck AB
Björn Bergström
sakkunnig offentliga affärer, jurist Rambergs Advokater
Ulrika Ajax
sakkunnig inköpsutveckling, seniorkonsult, Sentensia
Sebastian Nordgren
sakkunnig kategoristyrning/inköpsutveckling, inköpschef Nacka kommun
Björn Elmqvist
sakkunnig leverantörsstyrning, jurist och grundare av Elmsquared
Lilian Klasson
sakkunnig digitalisering samt verksamhets- och ledarutveckling, grundare av Stratvise
Björn Axelsson
sakkunnig inköpsstrategi, professor emeritus Handelshögskolan i Stockholm
Johan Almesjö
sakkunnig verksamhetsstyrning, vd HBV