Debatt
Biogas
6 november 2020 kl 14:14

”Skapa en fungerande svensk biogasmarknad”

Regionerna är, som ansvariga för kollektivtrafik och regional utveckling, tunga aktörer i biogasfrågan. Vi välkomnar deras engagemang och ger fullt stöd i deras krav på regeringen, men vi måste ta steget fullt ut och satsa på en konkurrensneutral svensk biogasmarknad, replikerar Michael Wallis Olausson vd, Scandinavian Biogas Sweden AB.

Det här är en opinionstext

Michael Wallis Olausson
vd, Scandinavian Biogas Sweden AB

Företrädare för tio av Sveriges regioner skriver i Dagens Samhälle den 1 oktober 2020 att svensk biogas är en viktig del i den gröna omstarten. Vi håller helt med om att svenskproducerad biogas behövs för ett klimatsmart Sverige och delar debattörernas besvikelse över uteblivna satsningar. Biogasmarknadsutredningens förslag måste genomföras, men det är tyvärr inte tillräckligt för att svensk biogas ska ingår i en hållbar framtid.

Det är klimatsmart att fasa ut de fossila bränslena för exempelvis transporter, uppvärmning eller elproduktion och ersätta dem med biogas. I stället för att frigöra koldioxid som har bundits i miljontals år, upprättas ett hållbart kretslopp, som bromsar utsläppen av växthusgaser. Själva produktionen av biogas innebär till och med minskad klimatpåverkan ifrån till exempel avlopp och gödsel. Biogasproduktion i Sverige minskar behovet av transporter samt ökar självförsörjningsgraden av drivmedel och energi.

Precis som regionföreträdarna påpekar är en ökad inhemsk produktion av biogas avgörande för den klimatomställning som Sverige behöver göra. Svensk biogas är också en viktig del i att skapa en robust energiförsörjning, särskilt i kristid. Därför måste förslagen i utredningen ”Mer biogas! För ett hållbart Sverige” (SOU 2019:63) genomföras snarast. Så långt är vi eniga och vi är, som debattörerna, förvånade att regeringens gröna omställningsbudget inte mäktade med det.

Varje kommersiell verksamhet behöver en fungerande, balanserad marknad för att vara livskraftig. Biogasproduktion är inget undantag. Något utredningen påpekar, men inte tar höjd för, är den mycket skeva konkurrensen från utländsk biogas. Det är rimligt att regionföreträdarna tar utgångspunkt i den välgjorda utredningen, men vi har en annan verklighet att verka i.

Danmark är integrerat med den syd- och västsvenska gasmarknaden via pipeline. Det danska produktionsstödet är redan i dag mer än dubbelt så stort jämfört med det som föreslås i utredningen. Svensk biogasproduktion baserad på avfall kan aldrig ta fart med sådana förutsättningar.

De samlade incitamenten som utredningen föreslår för att främja biogas i Sverige, uppgår till drygt 700 miljoner kronor. Jämförelsen med Danmarks produktionsstöd visar att den summan inte alls är tillräcklig om vi har ambitionen att bygga en fungerande biogaskedja i Sverige.

Regionerna är, som ansvariga för kollektivtrafik och regional utveckling, tunga aktörer i biogasfrågan. Vi välkomnar deras engagemang och ger fullt stöd i deras krav på regeringen, men vi måste ta steget fullt ut och satsa på en konkurrensneutral svensk biogasmarknad. Om vårändringsbudgeten tar höjd för det, lovar vi att göra vårt för ett robust och klimatsmart Sverige.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.