Debatt
Regioner
2 februari 2016 kl 13:51

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

Skåne stort nog för att vara egen region

En storregion med Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronoberg är fel väg att gå. Det skulle resultera i att avståndet mellan väljare och förtroendevalda ökar.

Det här är en opinionstext

Hans-Bertil Sinclair
ledamot (M) i Regionfullmäktige Region Skåne

Region Skåne avgav för några år sedan en avsiktsförklaring om att bilda en ny region med Kalmar, Kronoberg och Blekinge. I beslutet fanns ett uppdrag att utreda både fördelar och nackdelar med en ny storregion.

En ideell organisation bildades för att förbereda den gemensamma regionbildningen i södra Sverige. Föreningen leds av en styrelse med 30 personer samt en projektledare som ännu finns kvar. 

Efterhand har Kronobergs län lämnat tanken på en storregion och satsar i stället på en bredare samverkan vilket jag ser som en självklar och mycket bra väg för att behålla identiteterna i nuvarande regioner och län. 

Jag läste till min förfäran i Dagens Samhälle för en tid sedan att regeringen utsett förre EU-parlamentarikern Kent Johansson (C) samt avgående landshövdingen i Gävleborgs län Barbro Holmberg (S) att tillsammans se över gränsdragningarna för de nya regionerna.

Jag blir ännu mer frustrerad när jag läser att Kent Johansson ser goda möjligheter att genomföra förslaget att slå samman regioner.

Han gör jämförelser med när Västra Götaland bildades. Jag anser inte att det är jämförbart. Fråga en skaraborgare för svar. Dessutom är det en historiskt stor skillnad.

De dåvarande länen hade mycket gemensamt. Kent Johansson påstår att stödet för reformen är starkt utom i Halland. Jag kan garantera att stödet i Skåne är långt ifrån starkt. 

Låt bli Skåne! Vi har varit och är skåningar sedan 1658. Skånes identitet känns hotad. Skåne är lagom stort för att vara en ensam region. Här bor 1,3 miljoner människor, det är en sjundedel av Sveriges befolkning.

Vi är valda av skåningar för att utveckla Skåne för skåningarna. Vi har mer gemensamma intressen med ”Greater Copenhagen” (Öresundsregionen) och Östersjöregionen söderut. Utvecklingen bör fortsätta ske åt detta hållet i stället.

Det scenario som presenteras nu skulle innebär att Halland, Blekinge och Kronobergs län (trots motståndet tidigare) skulle bilda en storregion. 

Är Karlskrona-/Växjö-/Halmstadbornas intresse för ”Greater Copenhagen” och Östersjöregionfrågor -  när Skåne kommer att utgöra nästan 70 procent av denna storregion - tillräckligt stort och tvärtom.

Det föreligger en mängd siffror och statistik inför beslutet men jag saknar känsla av närhet och tillhörighet. Skåne är lagom stort och dessutom ett naturligt avgränsat område. Trots detta tycker ofta våra väljare redan i dag att avståndet till förtroendevalda i Region Skåne är för stort och att vi är anonyma.

I en storregion kommer vi att bli ännu mera avskärmade och avståndet mellan väljare och förtroendevalda ökar. Förra mandatperiodens BMD (beredningar för medborgardialog) i de fyra skånska hörnen upplevde detta ofta.

Är vi nöjda med sjukvård, infrastruktur (till exempel kollektivtrafiken), näringsliv, kultur och miljöfrågorna i Skåne som det är i dag? Svaret är nog entydigt att så inte är fallet. 

Vi säger ja till samverkan, men nej till samgående. Tågen rullar över gränserna genom samverkansavtal och sjukvård över gränserna finns redan. Det är två av flera exempel.

Avbryt planerna på en storregion innan vi skattebetalare i våra regioner/landsting har förlorat vår identitet – och dessutom tvingats lägga pengar på utredningar till ingen nytta.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 2 februari 2016 kl 13:51
Uppdaterad: 3 mars 2016 kl 11:48

Skribent

Hans-Bertil Sinclair
ledamot (M) i Regionfullmäktige Region Skåne