Debatt
Hyresförhandlingar
19 november 2020 kl 09:05

Ska hyresgäster inte ha råd med något annat än sin hyra?

Samhällsekonomin och hyresgästernas privatekonomi är satta under en press som är värre än den som rådde under 1990-talets finanskris. Att i det läget också höja hyrorna kraftigt är tondövt, replikerar fyra företrädare för Hyresgästföreningen.

Det här är en opinionstext

Vi står inför en oroande samhällsutveckling. Hittills är 100 000 långtidsarbetslösa. Därtill har löneförhandlingar skjutits upp och smittspridningen ökar igen. Det kommer ta tid innan samhället återhämtar sig. Men en sak är säker, hyresgäster kommer inte ha så mycket kvar i plånboken. Frågan är om fastighetsägarna vill att landets hyresgäster endast ska ha råd att bo och inget annat? 

Hushållens köpkraft är mycket viktig för den ekonomiska återhämtningen och höjda hyror skulle slå hårt mot hyresgästernas konsumtionsutrymme. Vore det inte bra om vi, bostadsmarknadens parter kunde visa att vi likt staten också tar ansvar i denna tid.

Representanter från Fastighetsägarna skriver att frysta eller sänkta hyror skulle spä på en olycksbådande trend för långsiktigt seriös förvaltning av hyresrätter. Det är ett anmärkningsvärt uttalande på flera sätt:

  • Underhållet av fastigheter och lägenheter har ställts in på många håll i landet. Har fastighetsägarna ens utfört det underhåll som de fick kompensation för i hyresförhandlingen för 2020?  Det är något vi följer upp i hyresförhandlingarna. Därmed kan vi säga att den bilden kommer att bli klarare för oss båda.
  • Det är lönsamt att förvalta hyresrätter. Siffror talar för att fastighetsbranschen historiskt är överkompenserad genom de tidigare årens hyreshöjningar. De har därför råd att ge hyresgästerna en välkommen lättnad i den pågående pandemin. 
  • Fastighetsägarnas egna årsredovisningar sedan flera år tillbaka och även nu visar på en mycket god ekonomi.

Det är därmed inte synd om fastighetsägarna. Däremot är samhällsekonomin och hyresgästernas privatekonomi satta under en press som är värre än finanskrisen under nittiotalet. Att i det läget också höja hyrorna kraftigt är tondövt.

Fastighetsägarna lyfter att vräkningarna inte har ökat, men det är inte hela sanningen över hur hyresgästers ekonomi ser ut och konsekvenserna det medför. Många barnfamiljer vräks eller riskerar att vräkas. 

En undersökning som Enkätfabriken har utfört på uppdrag av Hyresgästföreningen visar att fyra av tio hyresgäster uppger att de fått minskade inkomster eller försvagad ekonomi på grund av pandemin och lika många är oroliga för att inte kunna betala hyran. Rekordmånga ansöker om skuldsanering. Dessutom visar Kronofogdens siffror att fler obetalda räkningar når dem, trots att de ekonomiska effekterna av pandemin inte slagit igenom än.

Slutligen, det är viktigt att den extrema återhållsamheten får råda. Att de förhandlande parterna tar ett gemensamt ansvar för att väga samman hyresgästernas och bostadsföretagens intressen till hållbara kompromisser som skapar rätt förutsättningar för alla i framtiden.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.