Debatt
Tvångsvård
31 augusti 2020 kl 13:50

”SiS kan förbättra sin verksamhet”

Vi ser en bristfällig samverkan mellan SiS och kommunen som försämrar förutsättningar för en sammanhållen vårdkedja samt förutsättningar för den enskilde. Här finns utvecklingspotential, slutreplikerar socialnämndens ordförande Marie Bladholm (M) och 1:e vice ordförande Anette Snejbjerg (C) i Värmdö kommun. 

Det här är en opinionstext

Att Statens institutionsstyrelse (SiS) välkomnar en öppen debatt är ett steg i rätt riktning för att utveckla samverkan mellan kommuner och SiS och vi tackar för svaret.

Malin Östling verksamhetsdirektör ungdomsvård söder, SiS,  Robert Stenbom verksamhetsdirektör ungdomsvård norr, SiS och Birgitta Dahlberg tf verksamhetsdirektör missbruksvård, SiS svarar på vår artikel att det kommunala inflytandet redan finns genom samverkan med SiS i varje enskild individs behandlingsplanering. Intentionen är säkert att det ska fungera så, men vi delar inte den bilden i kommunen.

Vi ser bristfällig samverkan som försämrar förutsättningar för en sammanhållen vårdkedja samt förutsättningar för den enskilde. Här finns utvecklingspotential.

Att SiS vårdar och behandlar individer med en komplex och svår problematik där annan behandling inte gett resultat kräver naturligtvis dyra insatser.

Läs också ursprungsartikeln i detta replikskifte

Men som i all annan verksamhet måste kostnaden kunna motiveras. Vi efterfrågar bättre uppföljning av vårdplaner och möjlighet att påverka kostnaderna.

Att SiS nu börjat implementera de förslag till utvecklingsområden som Statskontoret kom med i sin rapport är glädjande.

Att skapa effektivare vårdkedjor är en viktig del. Det eftersatta säkerhetsarbetet där vi nyligen sett exempel på ungdomar dömda för mord respektive medhjälp till mord rymt från ett SiS-hem visar på allvarliga brister i säkerheten. Där behöver SiS göra sin hemläxa snarast.

Att skapa effektivare vårdkedjor och en tryggare miljö för flickor likväl som pojkar är vårt mål.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 31 augusti 2020 kl 13:50
Uppdaterad: 31 augusti 2020 kl 14:01