Debatt
SFI
15 augusti 2018 kl 19:55

Denna artikel publicerades för 2 år sedan

SFI-systemet behöver reformeras i grunden

Socialdemokraterna och Anna Ekström (S) är bakåtlutade och låter ideologiska skygglappar hindra en utveckling av SFI, slutreplikerar fyra moderata kommunalråd.

Det här är en opinionstext

Slutreplik. I exempelvis Storbritannien, Australien och Tyskland finns framgångsrika resultatbaserade ersättningsmodeller för insatser som ska ta personer till jobb och egen försörjning. Erfarenheterna visar att resultaten förbättras samtidigt som kostnaderna minskar.

SFI-utredningen kan bidra till ökad kvalitet i svenskundervisningen för invandrare. Samtidigt behöver Socialdemokraterna inse att SFI-systemet behöver reformeras i grunden, och likt hela vuxenutbildningen få ett tydligare fokus på egen försörjning för deltagarna.

Kraven behöver höjas på både deltagare och anordnare. Därför föreslog vi att ersättningarna, såväl SFI-pengen till anordnaren som bidraget till deltagarna, villkoras utifrån progression i inlärningen. SFI-anordnare som misslyckas eller inte sätter in rätt och tillräckliga resurser ska inte få den SFI-peng som skickliga anordnare får, liksom deltagare som inte anstränger sig inte ska få samma bidrag som den som sliter för att lära sig svenska.

För att skrämmas med resultatstyrning krävs uppenbarligen ett spöke. Anna Ekström (S) tar upp exempel som vi inte föreslagit.

Läs också Ursprungsartikeln

Inom traditionella offentliga upphandlingar finns redan ersättningsmodeller där olika utföranden värderas med olika ersättning, exempelvis extra ersättning för högre lärartäthet.

Vi föreslår att ersättningsmodellen utgår från studieprestation; anordnarna ska vara fria att använda metoderna de tror på och ersätts efter resultaten. Utbildningsresultaten och betygen bör kvalitetssäkras med nationella prov som rättas av externa examinatorer. Vi föreslår därutöver bonus för matchning till jobb och egen försörjning. Anordnarna ska inte kunna välja elever, men eleverna ska däremot kunna välja anordnare.

Utbildningsplikten, som Anna Ekström hänvisar till, har visat sig misslyckas. Idéen om krav på att söka utbildning för den som är arbetslös och saknar just utbildning är god, men av 11 500 personer som omfattas har 90 stycken anvisats (0,8 procent).

Ylva Johansson (S) skyller på kommunerna. Vi kan konstatera att om Sverige redan nu hade den modell vi föreslår skulle kapaciteten varit långt större och de socialdemokratiska ministrarna hade inte behövt skämmas för ytterligare en reform att föra till listan över arbetsmarknadspolitiska misslyckanden.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.