Debatt
Länsstyrelsen
5 april 2017 kl 16:52

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

”Ser fram emot en fortsatt dialog med Vellinge”

I vår besöker jag samtliga kommunledningar i Skåne för att diskutera gemensamma utmaningar. Vi tycker inte lika om allt, men vi tror ändå att ha en konstruktiv dialog, skriver landshövdingen i Skåne i en replik.

Det här är en opinionstext

Anneli Hulthén
landshövding i Skåne län

Replik. Carina Wurzler och Henrik Thorsell (M), kso och andre vice ordförande i Vellinge, anser att Länsstyrelsen Skåne hindrar Skånes utveckling och exemplifierar med  ”motståndet mot Science Village” i Lund.  

Jag vill klargöra att Länsstyrelsen Skåne absolut inte är någon ”motståndare” till Science Village, ett planerat forsknings- och utbildningsområde nära den internationella ESS-anläggningen. ESS och Brunnshögsområdet är på flera sätt positivt för Skåne och Öresundsregionen. 

Länsstyrelsens uppdrag är att samordna olika samhällsintressen. Länsstyrelsen ska också utöva tillsyn över kommunernas planverksamhet. I detta ärende innebär det bland annat att pröva om planen kan allvarligt påverka människors säkerhet eller hälsa. Den expertmyndighet Länsstyrelsen samråder med, Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har fört fram flera invändningar mot bedömningen av stålriskerna från ESS.

När Lunds kommun inte ville invänta SSM:s utredning valde Länsstyrelsen att upphäva detaljplanen. Länsstyrelsen fattade beslutet rekordsnabbt, inom en vecka, för att ärendet så snabbt som möjligt skulle kunna överklagas till regeringen för ett avgörande. Vi har också fört samman Lunds kommun och Strålsäkerhetsmyndigheten till ett möte. Min förhoppning är att ärendet avslutas med ett klartecken från Strålsäkerhetsmyndigheten och ett positivt beslut från regeringen. 

Och jag ser fram emot en fortsatt dialog med Vellinge kommun. I vår besöker jag samtliga 33 kommunledningar i Skåne för att diskutera gemensamma utmaningar. Vi tycker inte lika om allt, men det går att ha en konstruktiv dialog även när vi har olika uppfattningar. Vi ses den 19 april!

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 5 april 2017 kl 16:52

Skribent

Anneli Hulthén
landshövding i Skåne län