Vinster

SD: Vi vill inte skjuta friskolorna i sank

Vi intar en mittenposition i sak, men kan tack vare vår vågmästarroll stoppa vänsterregeringens försök att skjuta friskolorna i sank, skriver SD i sin slutreplik till Vänsterpartiet.  

Vi vill tacka Daniel Riazat (V) för hans replik på vår artikel om friskolornas fortlevnad. För är det något riksdagsparti man vill ha som motståndare i skolfrågor så är det Vänsterpartiet. 

Förutom att Vänsterpartiet i praktiken vill göra det omöjligt att driva friskolor vill man exempelvis även förbjuda graderade betyg i grundskolan. Vi kan alltså vara överens om att vi inte är överens. Ja förresten, motståndet mot förstelärarsystemet och förespråkandet av ett meritbaserat karriärsstegssystem har vi faktiskt gemensamt. Men motståndet mot entreprenörskap i välfärden är såklart utmärkande för just Vänsterpartiet, vars rötter finns i kommunismen. Vänstern har alltid – och med alla till buds stående medel – försökt bekämpa entreprenörer. Resultatet är väl känt.

Frågan är också om det inte bara är Vänsterpartiet som innerst inne gillar det intellektuellt, politiskt och ekonomiskt undermåliga lagförslag som tagits fram under ledning av Ilmar Reepalu. Till och med regeringspartierna verkar tvehågsna. Det så kallade vinsttaket skulle i första hand slå mot mikroentreprenörer som investerat relativt lite kapital. Har man till exempel satsat 50 000 ur egen ficka på sin verksamhet kan man endast ta ut futtiga tre och ett halvt tusen per år för organisk tillväxt eller större ekonomisk buffert.

Vad gäller de uppseendeväckande höga vinster som vissa aktörer har gjort så kommer man i första hand åt detta genom tydliga och kontrollerbara kvalitetskrav i kombination med systematisk uppföljning. Detta har vi också drivit i riksdagen.

Sedan det är alldeles riktigt att vi i Sverigedemokraterna gärna för samtal med alla parter som på olika sätt påverkas av riksdagens beslut. Det är snarast vår skyldighet.

I den här frågan företräder vi dock ingen ytterkantsposition, utan ligger ungefär i debattens mittfåra. Genom vår vågmästarroll kan vi dock stoppa Vänsterpartiets försök att, tillsammans med vänsterregeringen, skjuta Sveriges friskolor i sank, vilket är glädjande för både våra väljare och för friskolorna, samt deras lärare och elever. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.