Debatt
Trafikverket
5 september 2017 kl 16:42

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

SD: Tvärförbindelse är viktigare än spårväg

Tvärförbindelse Södertörn är det absolut viktigaste infrastrukturprojektet för hela Stockholmsregionen på decennier, i synnerhet för de södra kommunerna. Så satsa pengarna där, i stället för på mindre viktiga projekt.

Det här är en opinionstext

Politik handlar om att prioritera, att välja. Alla kan tyvärr inte få allt. Samhället har en begränsad mängd pengar och det är för oss politiker att förhålla sig till detta stundtals tråkiga faktum.

Tvärförbindelse Södertörn är det absolut viktigaste infrastrukturprojektet för hela Stockholmsregionen på decennier, i synnerhet för de södra kommunerna.

När containerhamnen i Norvik/Nynäshamn, som ska förse hela regionen med varor, drar i gång så måste Nynäsvägen och E 4:an kopplas ihop på ett mer effektivt sätt än nuvarande Länna- och Lissmavägen förmår. Oavsett vad man tycker så står vi inför det faktum att trafiken kommer att öka i detta område, framför allt tung lastbilstrafik.

Sverigedemokraterna har, i enighet med övriga partier i Södertörnskommunerna med undantag för Miljöpartiet, insett vikten av Tvärförbindelsen och har därför beslutat om projektets genomförande, och det snarast. Vi har beslutat att den ska gå i tunnel under Flemingsbergsskogen, vi har beslutat om alternativet ”Korridor Norr” och vi har beslutat om tunnel vid Glömstadalen.

Tvärförbindelse Södertörn är nödvändig för att klara av kommande trafikvolymer, och ger också möjlighet till bättre kollektivtrafik, byggande av bostäder och kommersiella lokaler.

Nu nås vi av nyheten att Trafikverket saknar pengar till tunneldragning och att projektet bantas med 5,6 miljarder kronor.

Som vi tidigare nämnt så anser vi att Tvärförbindelse Södertörn är ett oerhört viktigt projekt att få på plats, och att politik handlar om att välja.

Ett annat projekt som ligger i framför allt Huddinges intresse men även Stockholm Stad och övriga Södertörnskommuner är Spårväg syd, en spårvagnslinje mellan Flemingsberg och Älvsjö via Kungens kurva, Skärholmen och Sätra. Kostnaden för denna spårvagnslinje beräknas till 4,2 miljarder kronor, varav Huddinge ska betala över 800 miljoner kronor i medfinansiering.

Sverigedemokraterna anser att kollektivtrafiken som trafikerar motsvarande sträcka i dag, behöver förstärkas och förbättras, men en spårvagn är inte den optimala lösningen. Sverigedemokraterna förespråkar en lösning med moderna, flexibla, trygga och bekväma bussar. Detta till en väsentligt lägre kostnad än en spårlösning. Vi är dessutom trygga med att de stora busstillverkarna ligger i framkant vad det gäller miljöteknik.

Vi föreslår således att senarelägga eller rent av ge upp planerna på Spårväg syd och i stället prioritera där behovet är som störst, nämligen Tvärförbindelse Södertörn.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 5 september 2017 kl 16:42
Uppdaterad: 30 oktober 2017 kl 10:00

Skribenter

Mats Arkhem
ledamot i kommunfullmäktige, Huddinge, ledamot i Trafiknämnden, Stockholms läns landsting
Arnold Boström
kommunalråd, Huddinge, ledamot i fullmäktige, Stockholms läns landsting