Debatt
Upphandling
15 september 2016 kl 10:22

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

SD sviker arbetare och svenska företag

Att Sverigedemokraterna nu vänt arbetarna, kollektivavtalen och de svenska företagen ryggen visar tydligt på partiets marknadsliberala högersväng. Genom att rösta emot regeringens lagförslag gällande offentlig upphandling stoppar man nu möjligheten för den offentliga sektorn att ställa krav på avtalsenliga löner.

Det här är en opinionstext

Regeringen har i sitt lagförslag gällande offentlig upphandling försökt upprätta och stärka de svenska arbetsmarknadsvillkoren – möjliggöra för kollektivavtal att bli normerande och för upphandlare att ställa miljömässiga och sociala krav – vilket i sin tur hade kunnat motverka den sociala- och lönemässiga dumping som svenska skattemedel tyvärr bidrar till att förstärka genom den upphandling vi har i dag.

Den offentliga sektorn upphandlar för cirka 625 miljarder kronor årligen enligt Konkurrensverkets siffror från 2014. Andra menar att siffran kan vara betydligt högre. Den offentliga sektorn och dess upphandlingar blir ofta avgörande och normerande i andra sektorer. Hur och på vilka villkor den offentliga sektorn upphandlar kan således bidra med en positiv samhällsutveckling.

Hittills är trenden negativ, upphandlare har vid flertalet anbud valts på basis av lägsta pris, ofta på grund av rädsla för utdragna rättsprocesser och skadeståndskrav. Regeringen vill nu göra något åt detta - se till att dessa 625 miljarder skapar mervärde och att de många företag som vill konkurrera med kvalitet, snarare än prispress, kan göra så.

Nu stoppar Sverigedemokraterna detta försök att hjälpa seriösa företag att konkurrera med kvalitet i stället för med lägsta möjliga lön - löner för arbete som ofta landar på nivåer där kollektivavtal, anständiga anställningar och pension är uteslutet.

Sverigedemokraternas marknadsliberala högersväng blir alltmer tydlig, detta agerande är endast ett exempel av flera. Nu säger Sverigedemokraterna Ja till vinster i välfärden och Nej till kollektivavtal – en vinst för näringslivet som så länge lobbat för denna förändring. Den blåbruna röran växer.

I boken ’Den blåbruna röran’ som släpptes häromveckan beskriver journalisten Mats Wingborg Sverigedemokraternas tydliga högergir och numera marknadsliberala politik.

Lobbyismen från svenskt näringsliv och utsträckta händer från borgerligheten är två viktiga aspekter för att förstå varför Sverigedemokraterna så tydligt vänder löntagare och arbetare ryggen i fråga efter fråga.

Det verkar ju synnerligen upplagt för Kinnberg Batra, Bush Thor och Björklund att göra Sverigedemokraterna till sin marknadsliberala och anti-fackliga partner.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 15 september 2016 kl 10:22

Skribenter

Sofie Granberg
utredare på det fackliga idéinstitutet Katalys
Enna Gerin
utredare på det fackliga idéinstitutet Katalys