Debatt
SLL
22 oktober 2018 kl 15:03

Denna artikel publicerades för 2 år sedan

SD sätter invånarnas bästa i första rummet

Behovet av en nytänkande och granskande opposition är större än någonsin i Stockholms läns landsting (SLL), replikerar Gabriel Kroon, gruppledare för Sverigedemokraterna.

Det här är en opinionstext

Gabriel Kroon
gruppledare (SD) Stockholms läns landsting

Replik. Camilla Waltersson Grönvall (M) anför att en ”blå revolution” tog plats i landstingen och kommunerna efter valet 2018. Waltersson Grönvall visar däremot inte hela bilden. Det stämmer förvisso att socialdemokratin, i Sverige och i resterande Europa, gick bakåt under valet. Detta innebär däremot inte att väljarna har gått till Alliansen. Faktum är att det partiet som gjorde den sämsta valrörelsen efter Socialdemokraterna var Moderaterna själva, medan det är Sverigedemokraterna som rönt framgångar.

På riks, landstings- och kommunal nivå har Sverigedemokraterna befäst sin vågmästarroll. Vi har varit öppna för att föra samtal med allianspartierna såväl som med det rödgröna blocket. Tyvärr ser vi att Alliansen hellre sviker sina vallöften för att samregera med Miljöpartiet i Stockholms kommun och landsting, än att föra en dialog med Sverigedemokraterna för att få genomslag för den politik som väljarna faktiskt vill se.

Under de kommande fyra åren står Stockholm inför stora utmaningar – både gällande satsningar på infrastruktur för att hela Stockholm ska fungera, samt satsningar inom vården för att säkerställa att tillgängligheten når upp till invånarnas krav och att arbetsförhållanden stärks för vårdpersonalen.

Samtidigt har vi sett en mandatperiod där förtroendet för de gamla partierna minskat, bland annat till följd av de bristande interna rutinerna och jäv vid kontraktsskrivningar i Stockholms läns landsting – inte minst i samband med Nya Karolinska. I detta skede har Alliansen valt att köpa Miljöpartiets stöd till en hög kostnad.

Detta ändrar inte Sverigedemokraternas hållning. Vi kommer att fortsätta vara en konstruktiv kraft och som nytillträdd gruppledare för Sverigedemokraterna i Stockholms landsting ser jag att behovet av en nytänkande och granskande opposition är större än någonsin tidigare. För att säkerställa att väljarna får den förändring de har efterfrågat, men även för att visa att det finns partier som sätter länets invånares bästa i det första rummet i stället för att säkra sina egna maktpositioner.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 22 oktober 2018 kl 15:03
Uppdaterad: 22 oktober 2018 kl 19:26

Skribent

Gabriel Kroon
gruppledare (SD) Stockholms läns landsting