Debatt
Pensionssystemet
11 juni 2019 kl 05:05

SD: ”Höj inte pensionsåldern”

Förslaget om höjd pensionsålder tar inte hänsyn till att det är stora skillnader på hälsan hos äldre. Gör det förmånligare att pensionsspara och gör det lättare att gå i pension tidigare eller på deltid, skriver Oscar Sjöstedt, finans- och pensionspolitisk talesperson SD.

Det här är en opinionstext

Oscar Sjöstedt
Finans- och pensionspolitisk talesperson SD

För en tid sedan presenterade regeringen ett förslag om att höja pensionsåldern. Det ska sägas omgående att regeringen inte är ensamt ansvarig för detta utan förslaget kommer som ett resultat av en överenskommelse i den så kallade pensionsgruppen, där både Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna ingår.

Vi tycker förslaget är dåligt – av flera skäl – men vi kan redan nu konstatera att det tyvärr kommer att bli verklighet, eftersom ovannämnda sex riksdagspartier utgör majoritet i kammaren. Partierna i pensionsgruppen tycks tro att hälsan hos de äldre skulle vara homogen över olika yrkesgrupper och kön; så ser såklart inte verkligheten ut. Det finns sextioåringar som är lika pigga som fyrtioåringar, det finns åttioåringar som fortfarande är aktiva idrottsutövare och det finns vårdbiträden vars leder är utslitna vid fyrtiofem års ålder – en generell höjning av pensionsåldern är därför ytterst ogenomtänkt.

Frågan om pensionsålder borde i stället präglas av en betydligt högre grad av flexibilitet. Givetvis bör de som kan och vill arbeta längre uppåt i åldrarna få göra det. Regeringen införde dock en straffbeskattning av äldre som frivilligt stannar kvar på arbetsmarknaden (som vi lyckligtvis tog bort, tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna). Det var en direkt kontraproduktiv beskattning, tvärtom borde man i stället rikta särskilda skattelättnader till äldre som vill och kan jobba längre.

Vidare bör man erbjuda möjligheten att jobba deltid, exempelvis tre dagar i veckan. Det skulle dels höja den enskildes nuvarande och framtida pensionsinkomst, men också leda till fler arbetade timmar i ekonomin som helhet samtidigt som företag kan bibehålla den befintliga kompetensen hos de äldre.

Det finns dessutom andra sätt att stärka pensionssystemet, utan att tvinga folk att jobba längre. Sverigedemokraterna är öppna för alla sådana initiativ, så länge notan inte skickas till landets företagare – något som i synnerhet Socialdemokraterna tycks föredra.

Dessutom är det en skymf att regeringen valt att helt slopa möjligheten att pensionsspara privat, samtidigt som de i flera etapper höjt skatten på vanligt folks sparkonton. Det gör att den enskildes möjligheter att ta ansvar för sin egen framtida ekonomi minskar och att man i stället blir mer beroende av ett ålderspensionssystem som uppenbarligen inte levererar.

Sverigedemokraterna föreslår ett skattemässigt kraftigt gynnsamt pensionssparande som inte bara riktar sig till de med högre inkomster och som i förlängningen ger individer möjligheten att antingen gå i pension tidigare eller att dryga ut den ordinarie ålderspensionen. Slutligen är det såklart positivt att regeringen äntligen går i någorlunda rätt riktning vad gäller grundskyddet för de äldre som har det sämst ställt. Den föreslagna höjningen på 200 kronor i garantipension är dock inte tillnärmelsevis tillräcklig. I Sverigedemokraternas budgetförslag föreslår vi en höjning på 1 000 kronor per månad.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 11 juni 2019 kl 05:05
Uppdaterad: 11 juni 2019 kl 05:03

Skribent

Oscar Sjöstedt
Finans- och pensionspolitisk talesperson SD