Debatt
Sverigedemokraterna
24 januari 2020 kl 10:53

Denna artikel publicerades för ett år sedan

SD: Den svenska skolan behöver förändras

Dagens skola har till mångt och mycket förvandlats till ett psykologiskt experiment. Lärare, rektorer och skolan över lag behöver nya verktyg för att möta en ny verklighet, replikerar riksdagsledamoten i utbildningsutskottet Patrick Reslow (SD)

 

Det här är en opinionstext

Patrick Reslow
riksdagsledamot (SD) utbildningsutskottet

Hur orden ”tukta” och ”brottsling” kommit in i skoldebatten är ett mysterium. Det är beklagligt att man vill förgifta den mycket viktiga debatten på detta vis. Vi har under en lång tid noterat en illavarslande utveckling i den svenska skolan. Lärare känner ett allt större behov av utökade verktyg för att skapa ordning och reda i skolan. Arbetsmiljön är kraftigt lidande och eftersatt, inte minst i de många utsatta områdena. Pressen på lärare från både elever och föräldrar ökar ständigt och lärare säger upp sig på grund av utbrändhet.

Att lärare behöver utökade ledarbefogenheter råder inga tvivel om. Vad debattören Maria Wiman läser in i detta färgas troligen starkt av hennes egna politiska åsikter. Skoldebatten och fortsatt politisk utveckling på området kräver politiska ställningstaganden och nya grepp om det rådande läget. Att då förgifta debatten genom en missvisande och vinklad tolkning hjälper sannerligen inte den svenska skolan.

I stället debatterar Maria Wiman för att bibehålla status quo, för att skolan ska förbli det den är i dag och för att lärarna fortsatt ska sjukskrivas till följd av utbrändhet. Vad händer när eleven inte vill tillgodogöra sig det som debattören kallar ”blomstrande undervisning”? Eller när enskilda elever hotar mobbar och förtrycker sina klasskamrater och lärare?

Skolan behöver förändras, vi behöver återgå till det recept som fungerade under den tid då dagens vuxna och äldre var barn. Faktum är att dagens skola till mångt och mycket förvandlats till ett psykologiskt experiment – elever och lärare kastas mellan olika läroplaner och prioriteringar. Lärare, rektorer och skolan över lag behöver nya verktyg för att möta en ny verklighet och för att lösa upp de knutar som i dag stagnerar den svenska skolan.

Det är upp till oss politiker att bidra med dessa verktyg. I stället för att bejaka en vilja att förändra det som gått snett så propagerar debattören för något slags lågaffektivt bemötande som både saknar vetenskaplig förankring och dessutom visat sig vara icke-fungerande.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 24 januari 2020 kl 10:53
Uppdaterad: 24 januari 2020 kl 10:56

Skribent

Patrick Reslow
riksdagsledamot (SD) utbildningsutskottet