Debatt
Sverigedemokraterna
15 januari 2019 kl 09:09

Denna artikel publicerades för ett år sedan

SD alltid välkomna till Folk och Försvar

Vi kan inte annat än beklaga att Sverigedemokraterna valt att sent avboka sin närvaro vid konferensen i år men hoppas att partiet även i framtiden vill delta på konferensen, såväl med som utan talartid.  

Det här är en opinionstext

Maud Holma von Heijne
generalsekreterare Folk och Försvar

REPLIK I Dagens Samhälle 14/1 skriver Josef Fransson (SD) om Sverigedemokraternas val att inte delta i Folk och Försvars Rikskonferens.

Sverigedemokraterna har varje år sedan de kom in i riksdagen deltagit på Rikskonferensens scen och är välkomna att göra det även i framtiden. Under 2019 har vi dock valt att skala ned det politiska deltagandet vid konferensens programpunkter. Sverigedemokraterna tillsammans med Kristdemokraterna är de två partier som inte deltar på scenen i någon punkt på Rikskonferensens program detta år.

Programmet till konferensen har varit känt sedan i slutet av oktober då inbjudningarna skickas ut. Folk och Försvar har inte uteslutit något riksdagsparti från konferensen. Sverigedemokraterna valde i ett sent skede att själva avboka sitt deltagande.

Folk och Försvars uppdrag är att lyfta försvars- och säkerhetspolitiska frågor i en bred kontext, så försöker vi också göra.

När det gäller Sverigedemokraternas ungdomsförbund uppfyller de inte det formella kravet för medlemskap i Folk och Försvar.

I våra stadgar framgår av 2 § Medlemskap att det är ”ledande ideella, fackliga och ekonomiska huvudorganisationer” som kan bli medlemmar i Folk och Försvar, detta är inte fallet med Ungsvenskarna som verkar som en sektion inom partiet Sverigedemokraterna. De politiska ungdomsförbund som i dag är medlemmar i Folk och Försvar är egna huvudorganisationer.

Vi kan inte annat än beklaga att Sverigedemokraterna valt att sent avboka sin närvaro vid konferensen i år men hoppas att partiet även i framtiden vill delta på konferensen, såväl med som utan talartid.  

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 15 januari 2019 kl 09:09
Uppdaterad: 15 januari 2019 kl 09:10

Skribent

Maud Holma von Heijne
generalsekreterare Folk och Försvar