Barnmorskor

Samvetsfrihet gäller i nästan hela Europa

Barnmorskeförbundet och RFSU med flera kan fortsätta skrika sig hesa för att fortsätta utestänga kompetenta barnmorskor från förlossningsvården och skicka dem till Norge. Det kommer dock inte att lösa en enda akut och patientosäker förlossningssituation på ett enda sjukhus i Sverige.

SLUTREPLIK Barnmorskeförbundet tar i från tårna när de i gemensam offensiv med både RFSU, Vårdförbundet och SFOG skriver replik på min artikel om samvetsfrihet i vården.

För det första är det anmärkningsvärt att Barnmorskeförbundet inte verkar bry sig särskilt mycket om den extrema barnmorskebristen i Sverige. Inte ens det faktum att en kvinna dör i Sverige i dag på grund av barnmorskebristen kan få förbundet att vilja ta in barnmorskor som vill jobba enbart specialiserade med förlossningsvård och inte utföra aborter. På norska sjukhus har barnmorskorna bara en födsel att sköta i taget men på grund av barnmorskebristen i Sverige kan barnmorskor ha tre födande kvinnor samtidigt att ta hand om, vilket kan leda till ödesdigra konsekvenser för barnet.

Min artikel handlade varken om preventivmedel eller ens om abort, utan om samvetsfrihet. Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet som har varit lagstadgad för barnmorskor i Norge sedan abortlagens ikraftträdande 1978. Tidigare hade allmänläkare också rätt att avstå från att remittera till abort. Detta har man nu ändrat så att det inte längre är allmänläkarens uppgift att remittera till abort. Kvinnan kontaktar i stället sjukhuset direkt. Det är en kompromiss för att båda sidor ska vara tillräckligt nöjda, så nog är Norge föredömligt.

Barnmorskeförbundet med flera slarvar med fakta när de påstår att norska allmänläkare sedan 2014 inte längre har rätt att hänvisa till kollegor när det gäller spiralinsättning. Saknas kompetensen får de även fortsättningsvis hänvisa till kollegor. 

Sverige kan fortsätta utestänga kompetenta barnmorskor från förlossningsvården och skicka dem till Norge. Det kommer dock inte att lösa en enda akut och patientosäker förlossningssituation på ett enda sjukhus. Oavsett hur mycket Sverige stretar emot, gäller fortfarande samvetsfrihet i nästan hela Europa.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.