”Så stoppas personalflykten från vården”

Akutsjukvård. Det finns ingen personalbrist inom hälso- och sjukvården – bara personalflykt. Politiker, sjukhusledningar och andra beslutsfattare måste börja lyssna på läkarna.
Karin Båtelson , ordförande i Läkarförbundets vårdplatsgrupp
Annons

Under den gångna veckan har krislarmen från akutsjukhusen avlöst varandra, från Sahlgrenska i Göteborg till Södersjukhuset och Danderyds sjukhus i Stockholm. Patienter med akuta vårdbehov får vänta i timtal, ibland flera dygn, på vårdplats. 

Hälso- och sjukvårdsministern konstaterar att läget är väldigt oroande, men att det är landstingen som arbetsgivare som måste ta ansvar för att lösa situationen här och nu. Landstingen och regionerna hävdar i sin tur att de gärna skulle, men inte kan trolla fram den personal man anser saknas för att lösa vårdplatsbristen. 

Vi som arbetar i hälso- och sjukvården ger varje dag vårt yttersta för att patienternas tillgång till vård av god kvalitet inte ska påverkas av vårdplatsbristen. Vi läkare är ansvariga för vilka som ska läggas in och vilka som ska skrivas ut. Vi har nu till största uppgift att prioritera fram de allra, allra, mest sjuka. Varje dag tvingas vi leta efter patienter att skriva ut. Under tiden ökar vårdköerna och väntetiden för de som väntar på olika utredningar och behandlingar.

Annons

Det är ett svårt uppdrag att erbjuda god, trygg och värdig vård under dessa förutsättningar.

Att lösa vårdplatsbristen, och nå den beläggningsgrad på 85–90 procent som regeringens egen utredning (den så kallade ”Effektivitetsutredningen”) identifierat som optimal, borde däremot inte alls vara svårt. 

Arbetsgivarna måste se över arbetsmiljö, inklusive möjligheter till karriär- och kompetensutveckling. Det finns ingen personalbrist i hälso- och sjukvården, bara personalflykt.

Kommunerna måste erbjuda ökad läkarkontinuitet och läkarmedverkan så att färre patienter behöver komma till sjukhus. De måste också öka sin kapacitet att ta emot utskrivningsklara patienter. För en vecka sedan upptogs nästan fem avdelningar på Sahlgrenska av färdigbehandlade patienter.

Lyssna på läkarna. När politiker, sjukhusledningar och andra beslutsfattare förminskar allvaret i situationen visar man inte respekt för vare sig medarbetare, patienter eller medborgare. Att som Johnny Magnusson, styrelseordförande i Västra Götalandsregionen, hävda att vårdpersonalens larm är ”befängt” är inte en konstruktiv start på dialog.

Dessa åtgärder kräver ett gott ledarskap. Från de lokala verksamhetscheferna att synliggöra och rapportera till sjukhus-, landstings- och regionledningarna hur vårdens verklighet ser ut och vilka resurser den kräver. Från landstings- och regionledningarna att våga lyssna på medarbetarna, och skapa hållbara arbetsplatser. Från hälso- och sjukvårdsministern att erkänna, och axla, regeringens eget ansvar i vårdplatsfrågan.

Vi som arbetar i hälso- och sjukvården tar varje dag ansvar för konsekvenserna av landstingens bristfälliga vårdplatsdimensionering. Det är dags att övriga aktörer gör det samma.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

  • Karin Båtelson, ordförande i Läkarförbundets vårdplatsgrupp, förste vice ordförande Sveriges Läkarförbund
Debatt/ Sjukvård

Vårdkrisen

Det kommer larmrapporter från akutmottagningarna runtom i landet. Och även i övrig sjukvården är läget ansträngt. Vad behövs för att vända utvecklingen och få personalen att stanna?
Klicka här för att delta i debatten

6 inlägg i denna debatt

Erika Ullberg mfl, oppositionslandstingsråd (S) Stockholms läns landsting
Jona Elings, ST-läkare i obstetrik och gynekologi, Karolinska Sjukhuset i Huddinge
Lars Falk & Yvonne Dellmark, Karolinskas läkarförening
Karin Båtelson, ordförande i Läkarförbundets vårdplatsgrupp

Dela den här debatten

Fler artiklar om Sjukvård

Igår 11:27

”Vi står gärna bakom en utfallsbaserad vård”

Gunnar Akner mfl, nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården
Igår 05:45

”Socialstyrelsens riktlinjer försämrar för patienterna”

Rolf Holmqvist & Christer Sandahl, professorer Linköping resp Karolinska
24 mars

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Hans Håkansson & Cecilia Carlens, Reumatikerförbundet resp Sv Reumatologisk Förening
24 mars

Kostråd måste kunna få anpassas till individen

Jenny Levin mfl, leg. dietist primärvården Stockholm

Senast publicerat

Idag 16:31

Replik: Politiker ska inte styra över teaterscenerna!

Saga Axmalm , vice ordförande Liberala ungdomsförbundet Göteborg
Idag 15:40

Stoppa regeringens upphandlingslag - igen!

Carina Lindfelt & Birgitta Laurent, avdelningschef Arbetsmarknad / expert på upphandlings- och konkurrensfrågor, Svenskt Näringsliv
Idag 11:41

Låt funktionsnedsatta arbeta i omsorgen

Monica Lingegård, vd Samhall
Idag 09:12

”Skärp kraven för miljövänliga hus”

Pernilla Winnhed mfl, vd Energiföretagen Sverige

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här