Bostäder

Så ska vi rusta upp miljonprogrammen

Fastighetsägare i hela Sverige står inför en stor utmaning när det är dags att renovera miljonprogrammen. För Botkyrkabyggen ligger lösningen i att ta ett helhetsgrepp och lyfta hela området. Vi börjar i Fittja.

Hur ska vi renovera miljonprogrammen så att hyresgästerna kan bo kvar och samtidigt utveckla hela området? Det är frågan många fastighetsägare ställs inför nu när det är dags att renovera miljonprogrammen. Större delen av Botkyrkabyggens 10 700 bostäder är just miljonprogramslägenheter. Till den här utmaningen finns det inte en självklar lösning, utan flera. För oss handlar det om att ta ett helhetsgrepp.

Botkyrkabyggen och NCC tar nu tillsammans första steget i utvecklingen av Fittja. 1 300 av våra lägenheter i området ska rustas upp under de närmaste åren. Det kostar mycket att renovera, det är inget vi ska hymla med. Men med den modell vi tagit fram tillsammans med NCC kommer vi kunna renovera på ett sådant sätt att vi kan hålla hyrorna nere. I korthet går modellen ut på att vi endast ska åtgärda det som nödvändigt måste bytas ut, som stammar, rör och badrum, medan mycket av övrig upprustning är frivillig för hyresgästerna.  På så sätt kan de bättre själva välja sin standard och därmed hyreshöjning.

Men lika mycket som vi ska renovera så ska vi lyfta våra områden när vi upprustar miljonprogrammen. Det gör vi dels genom att bygga nytt, dels genom att skapa flera alternativa boendelösningar. Botkyrkabyggen ligger redan i framkant vad gäller innovativa boendeformer. Med våra konceptboenden KompisBo, SeniorBo och TrädgårdsBo erbjuder vi flera unika typer av hem. För oss är det självklart att utveckla framtidens boende och det ska vi fortsätta med.

För att skapa mer dynamiska områden har vi också infört andelsägande. Andelsägande är ett helt nytt sätt att få ett ägande i sitt boende vilket gör att vi kan mixa upplåtelseformer i ett hus, med hyresrätter och andelsägande i samma trappuppgång. Det skapar stabilitet i området när de som önskar ett ägande i sitt boende, kan få tillgång till det utan att flytta. Bostäder för ungdomar är också något vi satsar mycket på då vi nu för första gången bygger modulbostäder för unga. Vi skapar ett långsiktigt hållbart och attraktivt samhälle när boendeformer för olika grupper av människor blandas på det här sättet i våra områden. 

Med det här helhetsperspektivet tar vi oss nu an hela Fittja. Vi gör det tillsammans med en aktiv byggare som NCC, och med kommunen och andra fastighetsägare. Botkyrkabyggen stödjer och samarbetar redan med flera lokala föreningar och organisationer. Den här satsningen är inget som ska ske över huvudet på människorna som lever sina liv här. Vi står på våra hyresgästers sida. Att behålla helhetsgreppet även när det gäller samarbete är en förutsättning för att lyckas. Bara tillsammans kan vi utveckla och lyfta våra förortsområden utifrån våra olika kompetenser och förutsättningar. Nu tar vi det första steget på resan mot framtidens Fittja.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.