Debatt
Stockholm
17 augusti 2018 kl 13:49

Denna artikel publicerades för 2 år sedan

Så måste nya Region Stockholm prioritera

Bildandet av det nya Region Stockholm gör höstens landstingsval viktigare än på länge. Stockholmsregionens position måste ständigt förtjänas i en allt hårdare konkurrens med andra regioner världen över. 

Det här är en opinionstext

Irene Svenonius
landstingsstyrelsens ordförande (M) Stockholms läns landsting

I juni röstade riksdagen igenom att Stockholms läns landsting från den 1 januari 2019 blir Region Stockholm och då övertar ett antal uppgifter från Länsstyrelsen vad gäller att främja regionens utveckling och tillväxt.

Bildandet av den nya regionen gör därmed också höstens landstingsval än viktigare. Stockholms handelskammare har tidigare efterlyst en borgmästare med tydligt ansvar för hela Stockholmsregionens utveckling. Genom regionbildningen tas ett tydligt steg i den riktningen.

En långsiktigt välmående, välfungerande Stockholmsregion som fortsätter att attrahera såväl människor som företag kräver att många aktörer drar åt samma håll. Stockholmsregionens position måste ständigt förtjänas i en allt hårdare konkurrens med andra regioner världen över.

Här finns orosmoln. Sveriges rödgröna regering förstår inte vikten av förenklingar för småföretag och driver aktivt en politik för att få bort välfärdsföretag inom förskola, skola, äldreomsorg och sjukvård. Det senare är särskilt allvarligt i Stockholms län där 60 procent av alla patienter går till en privat driven vårdcentral och där rätten att välja ses som en självklar del av vardagen inom skola och omsorg.

När regeringen i somras offentliggjorde den nya nationella planen för infrastruktur visade den skriande brist på insikt om vad som behövs. De två satsningar som lyfts fram som helt nödvändiga av näringslivet och som har brett folkligt stöd – den östliga vägförbindelsen som slutför Ringleden och satsningar på att stärka kapaciteten på Arlanda – lyser helt med sin frånvaro.

I den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 som antogs av landstingsfullmäktige nyligen slås fast att vi ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion. För att nå dit krävs politisk vilja, handlingskraft och förmåga.

Det är i det perspektivet den nya Region Stockholm ska ses. Med nya ansvarsområden får vi en unik möjlighet att vässa det gemensamma regionala arbetet inom ett antal områden:

  • Stark regional röst för Stockholms län gentemot riksdag och regering. Identifiera vad staten måste göra för att undanröja hinder för tillväxt, bostadsbyggande och företagande – och driv på för att detta sker.
  • Stockholmsregionens trängselskatt ska stanna i Stockholmsregionen. Skatten bör gå till Region Stockholm, inte till finansdepartementet, för att gå helt och fullt till investeringar som förbättrar vardagen för länets invånare.
     
  • Ett politiskt organ under regionstyrelsen för strategisk trafikplanering i hela länet för personer och godstrafik.
  • Civilförsvar och beredskap inom länet och med andra närliggande regioner för att stärka vår förmåga att upprätthålla exempelvis sjukvård och trafik också under kriser, terrordåd eller krig. I Stockholmsregionen finns även tre räddningstjänstförbund. Många är eniga om flera fördelar med ett enda.
     
  • Region Stockholm ska utöka det egna trygghetsarbetet och kräva de åtgärder som krävs från staten för att kunna upprätthålla säkerhet för invånarna. Det kan handla om utökad kamerabevakning i kollektivtrafiken och sjukvården, skärpta straff för våld mot sjukvårdens medarbetare och fler ordningsvakter. 

Inför höstens val ska väljarna i Stockholmsregionen veta att det spelar roll vilken av valets huvudalternativ som vinner – inte bara när det gäller sjukvård och kollektivtrafik – utan också vad gäller att arbeta för ett friare företagsklimat som ger fler jobb, effektiviseringar som förhindrar skattehöjningar och möjliggör skattesänkningar liksom att verka för ökad trygghet i hela länet.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 17 augusti 2018 kl 13:49
Uppdaterad: 10 september 2018 kl 16:26

Skribent

Irene Svenonius
landstingsstyrelsens ordförande (M) Stockholms läns landsting