Debatt
Vårdplatser
10 mars 2015 kl 11:38

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

Så löser vi vårdkrisen i Region Skåne

För att lösa den skånska vårdkrisen krävs det en rad åtgärder. En kombination av satsningar och fokus på personalen, samt samverkan mellan sjukvården och lärosäten om högkvalitativa utbildningar ska göra Region Skåne till en attraktiv arbetsgivare.

Det här är en opinionstext

Anna-Lena Hogerud
regionråd (S) och ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd

REPLIK. För några dagar sedan skrev Tapio Salonen och Ania Willman vid Malmö högskola i artikeln ”Överbeläggningar är vårdens moment 22” om behovet av ett fördjupat samarbete mellan Region Skåne och lärosäten i Skåne som utbildar vårdpersonal. Jag delar mycket av artikelförfattarnas verklighetsbeskrivning och välkomnar beskedet att Malmö högskola vill axla ett vidgat uppdrag. Jag för gärna samtal med lärosätena om hur vi tillsammans kan förbättra utbildningen för vårdpersonalen.

Många av de resonemang som Salonen och Willman för i sin artikel förde också jag fram under höstens valrörelse. Det var rentav en del av kärnan i den kritik som vi socialdemokrater förde fram mot det dåvarande Moderatledda styret i Region Skåne. Att det rådde en skånsk vårdkris. Med personal som protesterade, med en hotad patientsäkerhet och en arbetssituation som många beskrev som ohållbar.

Efter valet tog Socialdemokraterna och Miljöpartiet över styret av Region Skåne. En rödgrön budget antogs som nu har varit i funktion i dryga två månader. Den allvarliga situationen i vården var utgångspunkten för arbetet med budgeten. Den var också bakgrunden till flera av satsningarna och det fokus som vi har på personalpolitiken.

Högre ingångslöner, förbättrade möjligheter till kompetensutveckling, bättre handledningsrutiner, mer resurser över lag och bättre arbetsmiljö kan bidra till att förbättra situationen. Salonen och Willman lyfter även fram att samverkan med lärosätena måste stärkas. I detta kan jag instämma. Samverkan mellan sjukvården och lärosätena är en förutsättning för att kunna bedriva bra sjukvård.

Utvecklingen i vården ställer allt högre krav på specialistkunskaper och att mer och avancerad sjukvård kan ske i öppen form, på mottagningar eller i hemmiljö. Vi har ett gemensamt intresse av högkvalitativa utbildningar som ger studenterna de bästa förutsättningarna. Redan i dag samverkar Region Skåne med lärosätena, bland annat i styrgruppen för verksamhetsförlagd utbildning.

Från det rödgröna styrets sida välkomnar vi ytterligare fördjupad samverkan. Vi vill ge den verksamhetsförlagda utbildningen bästa möjliga förutsättningar. Så stärker vi både utbildningen och ökar chansen för att studenter väljer att söka arbete i Region Skåne. Vårt mål är att Region Skåne ska ses som en attraktiv arbetsgivare, både för redan anställda och kommande medarbetare.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 10 mars 2015 kl 11:38
Uppdaterad: 17 mars 2015 kl 15:35

Skribent

Anna-Lena Hogerud
regionråd (S) och ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd