Debatt
Porr
10 oktober 2019 kl 19:05

Så kan kommuner främja ett jämställt samhälle utan våld

Fredagen är internationella flickadagen och vill vill därför uppmärksamma Sveriges kommuner och deras politiker på fyra åtgärder som främjar ett jämställt samhälle utan våld, skriver Xhenita Shala, ordförande för Kvinnojouren Lund och Ellinor Annmo från Tjejjouren i Lund.

Det här är en opinionstext

Unga kvinnor mellan 16–24 år, är den grupp som är mest utsatta för sexualbrott. År 2017 uppgav 34,4 procent av dem att de utsatts för sexualbrott, enligt Nationella trygghetsundersökningen 2018 från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Att flickor och unga kvinnor drabbas oproportionerligt mycket av sexuellt våld, och att det finns kopplingar till unga män och mäns konsumtion av porr, bekräftas av ny forskning som analyserat närmare 50 års studier på sambandet mellan pornografikonsumtion och mäns våld mot kvinnor. Konsumtion av såväl vålds- som ickevåldspornografi gör män i normalpopulationen mer sexuellt aggressiva och skapar attityder som understödjer eller trivialiserar våld mot kvinnor, det som brukar kallas våldtäktsmyter.

Vi som arbetar på kvinnojourer möter varje vecka personer, främst tjejer och kvinnor men även andra kön, som utsatts för sexuella övergrepp, sexuellt våld, trakasserier och att personer i deras närhet inte respekterat och gått över deras gränser. Vi vet att detta går att förändra. Det är vi som är vuxna som måste ta vårt ansvar. Och här kan kommuner och politiker göra en stor insats.

Folkmyndighetens befolkningsstudie som publicerades i våras visar att enbart 19 procent av de tillfrågade eleverna anser att skolans sex- och samlevnadsundervisning gett dem tillräckliga kunskaper i ämnet. Det är inte ens en femtedel av eleverna som menar att kunskapen är tillräcklig – i vilket annat ämne hade vi accepterat det?

Stora delar av den lättillgängliga porren innehåller våldsinslag och förnedrande behandling, främst av tjejer och kvinnor. Därutöver är den ofta är könsstereotyp och fokuserar på mäns njutning. Porren aktualiserar därmed frågor om sex, sexualitet, normer, samtycke och ömsesidighet. Det måste vi som vuxna prata med barn om. Och samhället måste hjälpa till.

Därför föreslår vi att Sveriges kommuner och deras politiker genomför följande politiska åtgärder på fyra åtgärder som syftar till att bygga och främja ett jämställt samhälle utan våld:

  • Erbjud samtliga lärare, inom alla ämnen och i alla årskurser, kompetensutbildning i att prata om sex, sexualitet, normer och porr inom undervisningen.
  • Inför porrfilter i skolorna. Skolorna ska uppmuntra elevers digitala lärande, men inte vara den plats där elever möter porr och filmade övergrepp via skolans utrustning.
  • Mer forskning om porrens konsekvenser gällande syn på sex, sexualitet, könsroller, samtycke och ömsesidighet.
  • Kommunalt initiativ att förbjuda sexistisk reklam.

Varje människa ska ha rätt att själv bestämma över sin kropp, sin sexualitet och sitt liv. Vi tror på förändring: att ett jämställt samhälle utan våld är möjligt. Låt oss tillsammans skapa förutsättningarna.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 10 oktober 2019 kl 19:05
Uppdaterad: 10 oktober 2019 kl 19:00

Skribenter

Xhenita Shala
ordförande, Kvinnojouren Lund
Ellinor Annmo
Tjejjouren i Lund