Debatt
Arbetsförmedlingen
13 mars 2019 kl 19:05

Denna artikel publicerades för ett år sedan

Så kan framtidens arbetsförmedling utformas

Kooperativa arbetsförmedlingar, med de anställda som delägare kan komplettera andra aktörer, baserat på kvalitet och kostnadseffektivitet. Men om personalkooperativa arbetsförmedlingar ska realiseras krävs agerande i närtid, skriver Leif Tyrén, verksamhetsledare på Coompanion Värmland.

Det här är en opinionstext

Leif Tyrén
verksamhetsledare Coompanion Värmland

Över hälften av Arbetsförmedlingens kontor ska avvecklas, från 242 till 110 kontor och 4 500 av myndighetens anställda varslas. Framförallt är det mindre orter och landsbygd som drabbas. Till exempel ryktas det att Värmlands i dag femton ”öppna” kontor kunna bli så få som tre eller fyra stycken.

Förespråkarna för den reform vi nu ser genomföras menar att jobbförmedlingen kan bli effektivare om Arbetsförmedlingen slimmas till en beställarorganisation som ger privata aktörer tydliga beting. För ett par veckor sedan konstaterade arbetsmarknadsutredningen dock det motsatta; att offentlig arbetsförmedling presterar generellt bättre än privat – men det konstaterandet lyfts inte fram. Nu ska det likt tidigare offentliga verksamheter reformeras och privatiseras och teoretiskt resultera i högre kvalitet till lägre kostnad.

Vår organisation, Coompanion Värmland (före detta Värmlandskooperativen) samverkar i olika sammanhang med arbetsförmedlingar. Den bild vi har av Arbetsförmedlingen överensstämmer inte med den bild man massmedialt får ta del av. Vi möter engagerade och kompetenta handläggare, vi ser jobbsökande, nysvenskar och personer med arbetshinder och vi ser att de till antalet är många. Vi uppmärksammar också att arbetsförmedlarens arbete är mycket mer än att förmedla arbete. Vi kan dock hålla med i kritiken avseende ”trög” och alltför ”toppstyrd” organisering baserade på bland annat rigida regleringsbrev.

När vi frågar oss själva vilken eller vilka aktörer som är bäst lämpad att med kvalitet utföra kommande ”beställningsuppdrag” blir svaret självklart – arbetsförmedlare.

Vi menar att kooperativa arbetsförmedlingar, med de anställda som delägare kan komplettera andra aktörer, baserat på kvalitet och kostnadseffektivitet. De torde ha goda förutsättningar att erhålla uppdrag genom upphandling och leverera kvalitet.

Men om personalkooperativa arbetsförmedlingar ska realiseras krävs agerande i närtid. Dels måste man säkerställa att kommande direktiv (som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) skissar på) inte i skrivningarna låser sig till traditionella privata aktörer, utan att kooperativa företag med samhällsnytta och medlemsnytta som drivkraft tydligt påvisas som möjliga aktörer. I det sammanhanget har Arbetsförmedlingen själv, liksom politiken och fackföreningsrörelsen möjlighet att påverka – men det måste ske nu.

Vidare måste handläggare på arbetsförmedlingarna se möjligheter, diskutera med varandra, förbereda sig och organisera sig, likaledes det en process som måste starta nu. I det sammanhangen bistår vi och övriga 24 regionala Coompanionkontor runt om i landet gärna med vår kompetens.

Vi tror också att man bör ”skissa” på en paraplyorganisation, som i framtiden bland annat kan hantera anbudsförfrågningar, ett nationellt arbetsförmedlarkooperativ med lokala personalkooperativa enheter som delägare/medlemmar från hela landet.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 13 mars 2019 kl 19:05
Uppdaterad: 29 mars 2019 kl 11:23

Skribent

Leif Tyrén
verksamhetsledare Coompanion Värmland