Debatt
Idrott
24 april 2019 kl 13:11

Denna artikel publicerades för ett år sedan

S: Vi har inte råd att strunta i idrotten

Tillgången till idrottsmiljöer och anläggningar måste vara en självklarhet när nya bostadsområden planläggs. Det kan bli kostsamt för samhället på sikt om vi inte gör  nödvändiga investeringar på förenings- och idrottslivet. 

Det här är en opinionstext

Anna Wallentheim
riksdagsledamot (S), idrottspolitisk talesperson

Bristen på träningstider är en av Idrottssveriges mest aktuella frågor och måste tas på större allvar. Föreningarna och lagen är många men de optimala träningstiderna är få. Egentligen grundar sig problematiken på en enda sak: det finns för få anläggningar och hallar för att idrottsrörelsen ska kunna fungera fullt ut.

Sedan jag blev idrottspolitisk talesperson för Socialdemokraterna har jag oavsett vilken förening jag träffat fått veta att bristen på idrottsanläggningar och andra idrottsytor gäller dem alla, oavsett idrott. Det här är ett stort hinder om fler barn och unga ska kunna vara aktiva inom idrotten och därmed ha möjlighet att lägga grunden för ett livslångt idrottande.

Resultatet av att vi har för få anläggningar och idrottshallar blir därför att alldeles för många barn och ungdomar tvingas åka långt eller träna på sena kvällar. Något som såklart medför risken för att de till slut väljer att lämna sporten de älskar. Utöver det har vi också de som aldrig ens får tillgång till idrottens fantastiska värld, utan i stället befinner sig i köer. Köer som bland annat beror på att föreningarna inte har möjlighet att ta emot fler utövare på de få ytor och tider som finns.

Som idrottspolitiker gör detta mig orolig. Orolig för våra barns och ungas möjlighet till aktiva liv, men också för samhället. Det är en klok investering att satsa på idrotten. Att satsa på att bygga nya anläggningar och hallar. Och att satsa på att renovera och modernisera de som redan finns. Att inte göra dessa investeringar kan nämligen komma att kosta samhället betydligt mer, både ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv.

Idrotten behövs för att motverka den ökade ohälsan och stillasittandet. Idrotten behövs för att bidra till en trygg social miljö med vuxna förebilder för våra barn. Idrotten behövs för att bidra till en ökad gemenskap. Idrotten behövs för att ge våra barn och unga en meningsfull fritid och därmed också förhindra att de hamnar i destruktiva miljöer. Och utöver detta bidrar idrotten dessutom till utbildning i värdegrundsarbete, demokrati, ledarskap, integration med mera.

Det är bra att det byggs mycket bostäder i dag. Sverige är i stort behov av det. Men vi får inte glömma bort föreningslivet i samband med att nya bostadsområden planeras. För oss socialdemokrater är det givetvis så att tillgången till idrottsmiljöer och anläggningar måste vara en självklarhet vid planläggning av nya bostadsområden. Frågan vi politiker måste ställa oss, oavsett nivå, är: Har vi råd att inte investera i nya anläggningar och ytor där idrottsrörelsen kan vara och verka?

Därför är vi socialdemokrater beredda att arbeta för att vi under den här mandatperioden på allvar tittar på frågan ur ett nationellt perspektiv. Det är vår skyldighet att se till att förutsättningarna finns där så att idrottsrörelsen kan leva och utvecklas.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 24 april 2019 kl 13:11

Skribent

Anna Wallentheim
riksdagsledamot (S), idrottspolitisk talesperson