Debatt
Vård
27 september 2017 kl 06:14

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

S-upprop: Vårdval löser inte äldrevårdens problem

Den nya modell för vårdval för äldre som alliansen vill införa i Stockholm kommer att försämra vården och öka kostnaderna. Socialdemokraterna föreslår i stället ökad samverkan mellan vårdgivarna.

Det här är en opinionstext

Vården för äldre i Stockholms läns landsting fungerar dåligt men personalen gör ett fantastiskt jobb. Genom politiska beslut riskerar dock de äldre nu att få ännu sämre vård samtidigt som personalen får det tuffare. 

Den moderatledda alliansen vill införa ett vårdval för äldre, genom en ny modell som innebär fri etablering för alla vårdbolag som uppfyller ett antal ofta låga krav.

Med ett så kallat vårdval minskas samverkan mellan olika aktörer när vård styckas upp och ersätts av flera mindre vårdmarknader som istället konkurrerar med varandra. Att uppsplittringen genom många vårdval gör sjukvården dyr och ineffektiv fastslår också vårdutredaren Göran Stiernstedt. 

En annan stor nackdel med moderaternas privatiseringshets är att det inte finns något samband mellan behov och etablering. Tvärtom, är utbudet och tillgången på vård större i de delar av länet där hälsan genomgående är bättre, och tillgången på vård sämre i de delar länet där behoven är större. 

Så nej, problemen i dagens vård och omsorg för äldre med långa väntetider på akuten, bristande samordning och allt för många kontakter med olika vård- och omsorgsgivare löses inte med den moderatledda alliansens förslag.

Vi Socialdemokrater har ett annat förslag, vi vill att vården och omsorgen för våra äldre ska vara samordnad och ske efter den enskildes behov.  Vårt förslag är Vårdsamverkan Stockholm. Det innebär att vården av äldre ska organiseras om. Vi vill värna patientens valfrihet men också se en mer samordnad vård där vårdgivarna tar ett större helhetsansvar för patienten. Vårdsamverkan innebär att vårdcentralerna ska ha ett tydligare uppdrag för hela patientens vård. Alla som vill ska kunna välja en egen vårdansvarig (EVA) som ska vara kontakten in i vården och samordna hela vårdkedjan. 

Vi vill att samverkan med kommunerna och stadsdelarna ska utvecklas. Ett led i det är att se till att det arbete som görs med att överföra ansvar för vård i hemmet från landstinget till kommunerna genomförs. Stockholms läns landsting är stort och förutsättningarna i de 26 kommuner i länet är olika. Det är olika behov och olika regionala förutsättningar.  Vi vill på de områden i länet där det är möjligt starta fler samarbeten med utgångspunkt i de goda erfarenheter som finns i Norrtälje med Tiohundra-samarbetet. Där samverkar landstingets och kommunernas verksamheter nära kring patienternas behov. Vi har också förslag på att införa trygga hemgångsteam när man skrivs ut från sjukhus. Det ökar samverkan mellan kommun och landsting och ger nöjda patienter och anhöriga. 

Vi Socialdemokrater vill sätta patienternas behov före vårdbolagens. Det gör vi genom samverkan mellan landsting och kommuner. Det visar vi genom att tillsammans skapa en politik som sätter de äldres behov först genom Vårdsamverkan Stockholm. Vi tycker det är olämpligt att införa ett nytt kontroversiellt och kostsamt vårdval med mindre än ett år kvar till valet då blocköverskridande samsyn saknas.

Vi vill se mer samverkan och samsyn kring äldre- och mindre ideologiskt drivna upphandlingar och privatiseringar. 

 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.