Debatt
Likvärdighet
18 december 2020 kl 05:05

S: Rätten till kunskap måste sättas före rätten till vinst

Sverige har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen – dit ska vi nå igen. För att vända trenden med ökande skillnader mellan elev med olika bakgrunder krävs politisk vilja och mod – men också genomgripande förändringar inom skolsystemet, skriver tre företrädare för Socialdemokraterna i SKR: Anders Henriksson, Katrin Stjernfeldt Jammeh och Kenneth Handberg.

Det här är en opinionstext

Det är i skolan vi lägger grunden för vårt samhälle. Det är där alla barn ska ges möjlighet till att växa, utvecklas och stå starka inför framtiden. Skolan är grunden för ett jämlikt samhälle, där din bakgrund inte ska avgöra din framtid eller dina möjligheter. Alla barn ska kunna drömma de största drömmarna, och ha möjlighet att se dem bli verklighet.

Sverige har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen – dit ska vi nå igen. En färsk internationell undersökning visar på hur svensk skola kunskapsmässigt fortsätter ge goda resultat, men att skillnaderna mellan elev med olika bakgrunder ökar. Det är oacceptabelt. För att lyckas att vända trenden krävs politisk vilja och mod – men också genomgripande förändringar inom skolsystemet. 

Björn Åstrands utredning,En mer likvärdig skola”, sätter fingret på några av de förändringar som krävs. Tyvärr fick vi socialdemokrater inte med oss en majoritet inom Sveriges kommuner och regioner (SKR) på dessa förändringar. Vi brukar lyckas komma överens över partigränserna inom SKR. Men att vi inte lyckades denna gång visar på hur djupt politisk skolfrågan är.

Vi socialdemokrater, tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, såg möjligheten att komma till rätta med några av skolmarknadssystemets uppenbara problem. Barnens rätt till bildning och kunskap måste åter sättas före skolmarknadens rätt till vinst.

Kommuner är alltid ansvariga för varje elev och dennes rätt till en avslutad skolgång. Det innebär att kommunala skolor behöver ha beredskap för nya elever, antingen för dem som flyttar in eller vill byta skola. Detta ansvar har inte friskolor. Den extra tomma bänkraden innebär att kommunala skolor har högre kostnader än fristående. 

Dessutom, om en kommun vill göra särskilda satsningar på skolan måste samma höjning betalas ut till fristående skolor – oavsett om de behöver pengarna eller inte. I stället för att skolpengen går till våra elever finns det flera exempel på att miljoner tas ut i vinst och skickas till ägare utomlands. Dagens system gynnar den fristående skolan, det är inte rimligt och behöver förändras. Därför behöver utredningens förslag på förändring genomföras. 

Skolan är bäst när den är en bred mötesplats där barn med olika bakgrund möts, lär känna varandra och får möjlighet att utmana fördomar. En förändring av skollagen där ett uppdrag om social allsidig sammansättning ingår är ett steg mot en bättre skola för alla.

Skolsegregationen behöver brytas. En väg är att de fristående skolorna inte längre kan använda kötid som urvalsgrund. Kösystem missgynnar de elever som är födda sent på året, är nyinflyttade eller vars föräldrar inte satte dem i kö vid födseln. Svensk skola och Sveriges elever hade tjänat på ett öppet och likvärdigt skolval, därför behöver utredningens förslag också bli verklighet.

Skolan behöver mer förändringar än detta, men genom dessa förslag tar vi viktiga steg mot en bättre och mer jämlik skola. Vi socialdemokrater i SKR kan bara hoppas på att de partier som i vår organisation röstade ned dessa förslag har partivänner i riksdagen som vill annorlunda. Vi behöver komma ifrån låsningarna i skolpolitiken så att vi åter kan ha ett av världens bästa och mest jämlika skolsystem. Det förtjänar alla Sveriges barn.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.