Debatt
Hyresrätter
23 september 2016 kl 14:25

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

S: Moderaternas egoism stoppar hyresrätterna

Hyresrätter är viktiga för att skapa en blandad stad och bryta segregationen. Trots det väljer Moderaterna i Stockholms Stad att stoppa de 150 lägenheter som var planerade att byggas på mark i ett villaområde i Bromma.

Det här är en opinionstext

Stockholm är i stort behov av hyresrätter. Det är något vi i den politiska majoriteten i stadshuset tar på största allvar. Vi har ökat allmännyttans byggvolym till det dubbla sedan valet 2014. Av vårt mål om 140 000 nya bostäder till år 2030 ska hälften vara hyresrätter. Politiken måste prioritera hyresrätter för att stärka rörligheten på bostadsmarknaden. Trots det väljer nu Moderaterna av egoistiska skäl – för att inte stöta sig med sina kärnväljare - att stoppa hyresrätter där de verkligen behövs.

De 150 hyresrätterna som var planerade att byggas intill Västerled i stadsdelen Bromma i Stockholm hade gjort stor skillnad i ett område som i dag domineras av villor. Beslutet att inte bygga togs i Stadsbyggnadsnämnden på torsdagen.

Vår ambition att göra Stockholm till en mer blandad stad och att bryta segregationen är viktig, inte minst ur social hållbarhetssynpunkt, men också för att en blandad stad skapar större rörlighet och tillväxt. Hyresrätter är en del av livsnerven för företag och högskolor. Ska människor kunna etablera sig på arbetsmarknaden eller påbörja utbildningar behövs hyresrätter. Den insikten verkar ha gått Moderaterna helt förbi. 

I förlängningen drabbas även invånarna i Bromma. Samma situation gäller även i borgerligt styrda kommuner runtom i Stockholms län där hyresrätter är sällsynta. Brist på hyresrätter gör det svårare för unga att flytta hemifrån och låser in människor i bostäder som inte passar deras behov. Mer blandad bebyggelse ger bostadsområden dynamik och gör dem i längden mer attraktiva att bo i. Moderaternas egenintresse är på sikt ett sänke även för deras egna kärnväljare. 

Stockholms behov av hyresrätter kommer fortsatt vara stort under många år framöver. Det är positivt att befolkningen växer och att Stockholm är en stad som många vill studera och arbeta i. Bostadsbyggandet i Stockholm är också rekordhögt tack vare att vi i den politiska majoriteten möter utvecklingen med en aktiv bostadspolitik. Men för att människor inte ska behöva tacka nej till jobb eller studier behövs fler hyresrätter. Vi är övertygade om att mer blandade bostadsområden gynnar både befintliga och nya invånare. Det är sorgligt att se Moderaterna hellre vill gå baklänges in i framtiden än att erkänna det. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.