Debatt
Lärare
1 april 2019 kl 19:05

Denna artikel publicerades för ett år sedan

S: Låt oss arbeta för en tryggare skola, L och M

I stället för att bråka om vems fel det är att skollagen från 2011 ser ut som den gör så tror jag att det är mer produktivt att fokusera på hur vi nu kan se till att säkra att alla skolor är trygga, slutreplikerar utbildningsminister Anna Ekström (S).

Det här är en opinionstext

Anna Ekström
utbildningsminister (S)

Slutreplik: Det är fullständigt oacceptabelt att lärare utsätts för hot och våld när de utför sitt jobb. Lärare som vidtar disciplinära åtgärder i enlighet med styrdokumenten för att säkra trygghet och studiero ska ha samhällets fulla stöd. Ingen lärare ska vara rädd för att göra sitt jobb eller ingripa när situationen kräver det.

Det är på tiden att vi uppvärderar trygghetsfrågorna. Vi behöver en bred politisk samsyn om lärares befogenheter. Därför välkomnar jag att såväl Roger Haddad (L) som Kristina Axén Olin (M) engagerar sig i frågan. Men i stället för att bråka om vems fel det är att skollagen från 2011, som en moderatledd regeringen tog fram, ser ut som den gör så tror jag att det är mer produktivt att fokusera på hur vi nu kan se till att säkra att alla skolor är trygga.

I det arbetet är jag givetvis beredd att se över såväl skollag som andra styrdokument. Jag kommer göra det tillsammans med Centern och Liberalerna, eftersom Januariavtalet innehåller viktiga skrivningar på området.

Jag håller också med Axén Olin (M) om att lärarna behöver ges rätt förutsättningar för att kunna utöva ett tydligt ledarskap i klassrummet. Regeringen har bland annat satsat på fortbildning i stärkt ledarskap för lärare. Under mandatperioden kommer vi reformera lärarutbildningarna så att fler lärarledda timmar införs, kopplingen mellan teori och praktik stärks samt att fokus på metodiken ökar.

Om allt detta är vi överens. Av någon anledning påstår dock Haddad (L) att jag meddelat att regeringen inte tänker ändra i skollagen för att öka lärarnas befogenheter. Axen Olin (M) å sin sida skriver att jag inte vill stärka rektor befogenheter att stänga av elever. Inget av påståendena stämmer. Regeringen arbetar nu för att elever lättare kunna stängas av eller omplaceras. Och behöver skollagen ändras för att säkra trygghet och studiero för alla elever så kommer jag självfallet att föreslå riksdagen att skollagen ändras.

Som nyutnämnd utbildningsminister kommer jag arbeta för att Sveriges lärare ska känna att de har hela samhället bakom sig i klassrummet. I det arbetet hoppas jag kunna få stöd av andra partier i Sverige riksdag. Vi behöver också gemensamt motarbeta den ”kundmentalitet” som vuxit fram i skolan, som står i bjärt kontrast till skolan som gemensam bildningsinstitution. Den undergräver lärares auktoritet och bidrar till anmälningar mot dessa.

Därför hoppas jag att alla partier vågar omvärdera tidigare ställningstaganden och göra upp med de negativa effekterna av marknadsstyrning och konkurrens om elever. Den naiva synen på skolan som en marknad och eleverna som kunder har inte varit bra för skolan.

Jag hoppas att såväl Haddad (L) som Axén Olin (M) ska använda sin energi till att samarbeta för skolan och våga omvärdera sina partiers vurm för marknadsstyrningen av skolan som underblåser en anmälningskultur och ifrågasättande av lärare – inte till att söka strid i frågor där vi är överens.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 1 april 2019 kl 19:05
Uppdaterad: 1 april 2019 kl 19:00

Skribent

Anna Ekström
utbildningsminister (S)