Jämställdhet

S-kvinnor: Alliansens politik har skapat hälsoklyftor

Att Alliansen skulle ha satsat på jämställdhet och vård efter behov i stället för vård till de med tjockast plånböcker är en osanning, skriver S-kvinnor i en slutreplik.

Slutreplik. Det är uppenbart att vården i Stockholms län inte ges till patienter efter behov. I stället har Moderaterna satsat på privatiseringar och utförsäljningar med stora hälsoklyftor som resultat.

Det skiljer hela 18 år i livslängd mellan en högutbildad Danderydsbo och en lågutbildad Vårbybo. Detta är oacceptabelt och den brinnande anledningen till varför vi behöver ett skifte i landstingsstyre. Vi kan inte riskera att klyftorna blir ännu större.

De klena exempel som Ljungberg Schött och Feldman lyfter fram är talande och skrattretande, exempelvis kvinnors valfrihet till förlossningsplatser. I Stockholms län kan blivande mammor inte ens vara säkra på att föda inom länet. Bara under en månad i sommar har 34 kvinnor med förlossningsvärkar skickats till annan ort.

Alliansen har haft 12 år att jämna ut skillnaderna mellan kvinnors och mäns hälsa. I stället har vården satsat på högutbildade i välmående stadsdelar medan medellivslängden för lågutbildade kvinnor som enda grupp inte ökat.

Mer än dubbelt så många Botkyrkabor uppger att de har nedsatt välbefinnande jämfört med Täbybor. Av de utrikes födda kvinnorna har 11 procent bedömt sitt hälsotillstånd som dåligt jämfört med fyra procent av de inrikes födda kvinnorna. En av fyra kvinnor i Rinkeby-Tensta har avstått från att gå till tandläkare jämfört med en av tolv kvinnor i Täby och en av 50 högutbildade män i Danderyd.

Att Alliansen skulle ha satsat på jämställdhet och vård efter behov i stället för vård till de med tjockast plånböcker är en osanning och om något – drypande valfläsk.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.